To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 24 April 2014
News updated: Wednesday April 23 2014 02:33 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


JmknbpsS Zpcql acWw: At\z-jWw kn.-_n.-sF¡v; tI{µ kÀ¡m-dns\ A`n-\-µn¨p
   


tZl: Jmkn kn.-Fw. A_vZpñ aue-hn-bpsS Zpcql acWw kw_-Ôn¨ tIkv kn.-_n.-sF.sb sImïv At\z-jn-¸n-¡m³ D¯-c-hn-d-¡nb tI{µ kÀ¡m-dns\ DZpa aÞew sI.-Fw.-kn.-kn. A`n-\-µn-¨p. CXn\p thïn {]hÀ¯n¨ tI{µa{´n-am-cmb ]rYzn-cmPv Nulm³, C. Al-½-Zv, apñ-¸Ån cma-N-{µ³, F.-sI. BâWn, Fw.-]n.-am-cmb C.-Sn. apl-½Zv _joÀ, sI. kp[m-I-c³, apÉnw-eoKv t\Xm-¡-fmb ]n.-sI. Ipªm-en-¡p-«n, sslZ-cen inlm_v X§Ä, kn.-Sn. Al-½-Z-en Fw.-Fð.-F., sNÀ¡fw A_vZp-ñ, Iñ{S Aºmkv lmPn, Iñ{S amln³ lmPn, Iñ{S A_vZpð JmZÀ , sI.-C.-F. _¡À, A_vZpñ lpssk³, aPoZv sN¼n-cn¡ XpS-§n-b-hsc A`n-\µn-¨p.
{]kn-Uïv aPoZv sN¼n-cn¡ A[y-£-X-h-ln-¨p. P\-dð sk{I-«dn Bcn^v Hd-h-¦c kzmKXw ]d-ªp. Pnñm sI.-Fw.-kn.-kn. sshkv {]kn-Uïv sI.-F-kv. A_vZpñ DðLm-S\w sNbvXp.
Pnñm {Sj-dÀ JmZÀ DZp-a, kmZnJv ]mIym-c, kwØm-\ sk{I-«dn sI.-F-kv. apl-½Zv Ipªn, A_vZpð dlvam³ am§m-Sv, jco^v tZew-]m-Sn, apkvX^ ]md-¸-Ån, jco^v DZp-a, apl-½Zv Ipªn \S-¡mð {]kw-Kn-¨p. tPm.sk{I-. apl-½Zv Ipªn ]mIymc \µn ]d-ªp.


News Submitted: Monday July 05 2010 02:04 PM
  ചെന്നൈക്ക് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സി ലൈഫ് സ്റ്റൈല്‍ ബൂട്ട് ക്യാന്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

  മാക്സ്വെല്ലും മില്ലറും തകര്‍ത്താടി; പഞ്ചാബിന് ജയം

  അവധി ദിനത്തെ ആവേശമാക്കി കെ.എം.സി.സി ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ്

  ഐ.പി.എല്‍: രാജസ്ഥാന് ജയം

  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741