To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 25 April 2014
News updated: Thursday April 24 2014 03:20 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Tuesday June 29 2010 12:10 PM

\ko_ Xf-¦-cbv¡pw BZnð A¯p-hn\pw kzoI-cWw \ðIn
   


KmbnI \ko_ Xf-¦-cbv¡v J¯À ImkÀtImSv aÞew sI.Fw.-kn.-kn.bpsS D]-lmcw epIvam³ Xf-¦c \ðIpóp
tZml: ]«p-dp-amð ss^\ð aÕ-c-¯nð ]s¦-Sp¯v \memw-Øm\w t\Snb \ko_ Xf-¦-cbv¡pw bph Kmb-I³ BZnð A¯p-hn\pw J¯À ImkÀtImSv aÞew sI.Fw.-kn.kn kzoI-cWw \ðIn.
{]kn-Uïv epIvam³ Xf-¦c A[y-£X hln-¨p. kao£ sNbÀam³ apl-½Zv Cukv DðLm-S\w sNbvXp.
kwØm\ sk{I-«-dn-tbäv AwKw Fw.]n jm^n lmPn, Pnñ sshkv {]kn-Uïv Fw.hn _joÀ, sk{I-«dn apkvX^ _mt¦mSv {]kw-Kn-¨p.
\ko_ Xf-¦-cbv¡pÅ {]iwkm ]{Xw Fw.]n jm^n lmPnbpw D]-lmcw epIvam³ Xf-¦-cbpw BZnð A¯p-hn-\pÅ {]iwkm ]{Xw PnñmP\-dð sk{I-«dn BZw-Ipªn Xf-¦cbpw D]-lmcw sambvXo³ BZqcpw \ðIn. ]mW-¡mSv k¿nZv inlm_v X§sf kvacn-¨v ""]mW-¡ms« ]Ån-¡m-«nse ]cn-afw ]qa-c-t¨m-«nse J_-dnð AS-§nb Xn¦sf...ap¯v inlm_v X§sf.....'' Fó Km\w BZnð A¯p Be-]n-¨p. sambvXo³ BZqÀ kzmKXw ]d-ªp.News Submitted: Tuesday June 29 2010 12:04 PM

News Updated on: Tuesday June 29 2010 12:10 PM
  ചെന്നൈക്ക് മുന്നില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ കറങ്ങിവീണു

  ചെന്നൈക്ക് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സി ലൈഫ് സ്റ്റൈല്‍ ബൂട്ട് ക്യാന്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

  മാക്സ്വെല്ലും മില്ലറും തകര്‍ത്താടി; പഞ്ചാബിന് ജയം

  അവധി ദിനത്തെ ആവേശമാക്കി കെ.എം.സി.സി ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ്

  ഐ.പി.എല്‍: രാജസ്ഥാന് ജയം

  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741