To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 28 March 2015
News updated: Saturday March 28 2015 03:32 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


Fkv.ssh.Fkv jmÀPþ Im-kÀtImSv Pnñm-I-½nän `mc-hm-ln-IÄ
   


jmÀP: kakvX tIcf kpónbph-P\ kwLw jmÀPþIm-kÀtImSv PnñmtbmKw {]kn-Uïv A_vZpð JmZnÀ kJm^nbpsS A[y-£-X-bnð lssk-\mÀ kJm^n DðLm-S\w sNbvXp. Fkv.ssh.Fkv. jmÀP P\-dð sk{I-«dn I_oÀ amÌÀ apJy-{]-`m-jWw \S¯n. apl-½Zv kzmenlv lmPn ap¡qSv ({]kn.), A_vZpð kemw apÉn-bmÀ, sI.kn.Fw auehn BZqÀ, lssk\mÀ auehn A½¯n, A_q-_-¡À aZ\n (sshkv {]kn.), l\o^v auehn _´n-tbmSv (P\:sk{I.), iwkp-±o³ Imanð kJm^n BZqÀ, iaoÀ AwPZn GWn-bmSn, D½À apKp, du^v koXmwtKmfn (tPm:sk{I.), A_vZpð kemwsXm«n ({Sj.) Fón-hsc sXc--ª-Sp-¯p.
A_vZpð kemw apÉn-bmÀ, sI.kn.Fw auehn BZqÀ, lssk-\mÀ auehn A½¯n, apl-½Zv kzmenlv lmPn ap¡qSv {]kw-Kn-¨p. Iqh-s¯m«n A_vZpñ kzmK-Xhpw P\-dð sk{I-«dn l\o^v auehn _´n-tbmSv \µnbpw ]d-ªp.


News Submitted: Monday June 28 2010 02:21 PM
  പുത്തൂര്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ്; സ്റ്റാലിയന്‍ എഫ്.സി ജേതാക്കള്‍

  വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത പരമാവാധി മണിക്കൂറില്‍ 100കിലോമീറ്ററാക്കുന്നു

  എം.എ. ഉസ്താദ് പ്രബോധന വീഥിയിലെ സൂര്യ തേജസ്'

  യമിനില്‍ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാകുന്നു

  ഒറവങ്കര പ്രവാസി ലീഗ് ഫുട്ബോള്‍: ഒറവങ്കര റെയ്ഞ്ചെര്‍സ് ചാന്പ്യന്മാര്‍

  മണല്‍പ്പരപ്പില്‍ പച്ചപ്പ് വിരിയിച്ച നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശിനിക്ക് ദുബായ് നഗരസഭയുടെ അംഗീകാരം

  'കാസര്‍കോട്ടെ വര്‍ഗീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാന്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായ ശ്രമം വേണം '

  ചെമനാട്ട് സ്പെഷ്യല്‍ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

  പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകള്‍ മാതൃരാജ്യത്തിന്‍റെ ദുരിതമകറ്റുന്നു -അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കളം

  ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ച ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.എം.സി.സി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കും

  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036