To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 17 April 2014
News updated: Thursday April 17 2014 04:12 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


Fkv.ssh.Fkv jmÀPþ Im-kÀtImSv Pnñm-I-½nän `mc-hm-ln-IÄ
   


jmÀP: kakvX tIcf kpónbph-P\ kwLw jmÀPþIm-kÀtImSv PnñmtbmKw {]kn-Uïv A_vZpð JmZnÀ kJm^nbpsS A[y-£-X-bnð lssk-\mÀ kJm^n DðLm-S\w sNbvXp. Fkv.ssh.Fkv. jmÀP P\-dð sk{I-«dn I_oÀ amÌÀ apJy-{]-`m-jWw \S¯n. apl-½Zv kzmenlv lmPn ap¡qSv ({]kn.), A_vZpð kemw apÉn-bmÀ, sI.kn.Fw auehn BZqÀ, lssk\mÀ auehn A½¯n, A_q-_-¡À aZ\n (sshkv {]kn.), l\o^v auehn _´n-tbmSv (P\:sk{I.), iwkp-±o³ Imanð kJm^n BZqÀ, iaoÀ AwPZn GWn-bmSn, D½À apKp, du^v koXmwtKmfn (tPm:sk{I.), A_vZpð kemwsXm«n ({Sj.) Fón-hsc sXc--ª-Sp-¯p.
A_vZpð kemw apÉn-bmÀ, sI.kn.Fw auehn BZqÀ, lssk-\mÀ auehn A½¯n, apl-½Zv kzmenlv lmPn ap¡qSv {]kw-Kn-¨p. Iqh-s¯m«n A_vZpñ kzmK-Xhpw P\-dð sk{I-«dn l\o^v auehn _´n-tbmSv \µnbpw ]d-ªp.


News Submitted: Monday June 28 2010 02:21 PM
  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി

  ദുബായില്‍ ലോക ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ പരിപാടി 29ന്

  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുവിമാനം: ബുക്കിങ്ങ് തുടരുന്നു

  എം.എ അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ മുസ്ല്യാര്‍ക്ക് ദുബായില്‍ സ്വീകരണം

  മുസ്ലിം ഹൈസ്കൂള്‍ ഒ.എസ്.എ. ഖത്തര്‍ ചാപ്റ്റര്‍ രൂപീകരിച്ചു

  സമസ്ത പ്രസിഡണ്ട് എം.എ. ഉസ്താദിന് യു.എ.ഇ യില്‍ വരവേല്‍പ്പ്

  മൊഗ്രാല്‍പുത്തൂര്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് ഫുട്ബോളും കുടുംബ സംഗമവും നവ്യാനുഭവമായി
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741