To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 20 November 2014
News updated: Thursday November 20 2014 02:41 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


JmenZv Aam\n¡v kzoIcWw \ðIn
   


Zp_mbv: Aam\n Atkmkntbj³ ImkÀtImSv Pnñm sk{I«dnbpw AwKSnsamKÀ ]ÀfmSw PamA¯v J¯o_pamb JmenZv Aam\n¡v bp.F.C AwKSnsamKÀ shðs^bÀ I½nän kzoIcWw \ðIn.
tZc Að dm_nb tlm«enð tNÀó {]hÀ¯I kwKa¯nð kn.F.kn±o¡v A[y£X hln¨p. blvJq_v auehn {]mÀ°\ \S¯n. F³.F._¡À AwKSnsamKÀ, lmjnw I¯o_v \KÀ, _n.sI.A³kmÀ, hn.hn.A_vZpÅ, ]n.sI.knZoJv, Akokv I¯o_v \KÀ, Ckvatbð.]n.F, djoZv.Fkv.F, ]mSn aplavZv Ipªn FónhÀ NÀ¨bnð kw_Ôn¨p. F.Fw.F \koÀ kzmKXhpw ]n.sI.\nkmÀ \µnbpw ]dªp. Aam\n kzoIcWXn\p \µn ]dªp. {]knUïp \m«nembXn\mð BIvSnwKv {]knUïmbn kn.F.kn±oJns\ XncsªSp¯p.


News Submitted: Friday June 18 2010 11:24 AM
  'ദി ഡിസര്‍ട്ട് ' പ്രകാശനം ചെയ്തു

  ആദര്‍ശ രംഗത്തെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടു കെട്ടുകളെ ചെറുക്കണം-പൊന്‍മള

  വാട്സ് ആപ്പില്‍ നിറഞ്ഞ് ടി.ഉബൈദ്; കെ.എം.സി.സി സ്മൃതി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

  സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള്‍ മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി

  ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ഒക്ടോബറില്‍

  വിവാഹ ധൂര്‍ത്തിനും ആര്‍ഭാടത്തിനുമെതിരെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി

  യോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇ-വഴിയില്‍; ദുബായ് കെ.എം.സി.സി പരിപാടികള്‍ വേറിട്ടതാകുന്നു

  എം.ഐ.സി ദുബായ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

  എം.ഐ.സി ഉത്തര കേരളത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നവോന്മേഷം സാധ്യമാക്കി: യു.എം അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍

  വിമാനത്തിന്‍റെ സാങ്കേതിക തകരാര്‍; യാത്രക്കാര്‍ മണിക്കൂറുകളോളം കുടുങ്ങി

  മതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വളര്‍ച്ചയില്‍ പ്രവാസികളുടെ പങ്ക് നിസ്തുലം -ഖാസി

  ബൈത്തുറഹ്മ പദ്ധതി: ജിദ്ദ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി 15 വീടുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചുനല്‍കും

  കെ.എം.സി.സി സൌജന്യ ഡയാലിസിസ് സേവന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു

  ഖത്തര്‍ കാസര്‍കോട് മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി 60 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കും

  സാദിഖ് കാവിലിന് ചിരന്തന മാധ്യമ അവാര്‍ഡ്
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036