To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 21 April 2014
News updated: Monday April 21 2014 03:12 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


JmenZv Aam\n¡v kzoIcWw \ðIn
   


Zp_mbv: Aam\n Atkmkntbj³ ImkÀtImSv Pnñm sk{I«dnbpw AwKSnsamKÀ ]ÀfmSw PamA¯v J¯o_pamb JmenZv Aam\n¡v bp.F.C AwKSnsamKÀ shðs^bÀ I½nän kzoIcWw \ðIn.
tZc Að dm_nb tlm«enð tNÀó {]hÀ¯I kwKa¯nð kn.F.kn±o¡v A[y£X hln¨p. blvJq_v auehn {]mÀ°\ \S¯n. F³.F._¡À AwKSnsamKÀ, lmjnw I¯o_v \KÀ, _n.sI.A³kmÀ, hn.hn.A_vZpÅ, ]n.sI.knZoJv, Akokv I¯o_v \KÀ, Ckvatbð.]n.F, djoZv.Fkv.F, ]mSn aplavZv Ipªn FónhÀ NÀ¨bnð kw_Ôn¨p. F.Fw.F \koÀ kzmKXhpw ]n.sI.\nkmÀ \µnbpw ]dªp. Aam\n kzoIcWXn\p \µn ]dªp. {]knUïp \m«nembXn\mð BIvSnwKv {]knUïmbn kn.F.kn±oJns\ XncsªSp¯p.


News Submitted: Friday June 18 2010 11:24 AM
  മാക്സ്വെല്ലും മില്ലറും തകര്‍ത്താടി; പഞ്ചാബിന് ജയം

  അവധി ദിനത്തെ ആവേശമാക്കി കെ.എം.സി.സി ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ്

  ഐ.പി.എല്‍: രാജസ്ഥാന് ജയം

  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി

  ദുബായില്‍ ലോക ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ പരിപാടി 29ന്

  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുവിമാനം: ബുക്കിങ്ങ് തുടരുന്നു
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741