To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 21 April 2014
News updated: Monday April 21 2014 03:12 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


{]Xn-tj-[n¨p
   


Ipssh¯v: Fkv.sI.Fkv.Fkv.F^v kwØm\ sk{I-«dn sIm«ne A_vZpÅ Zmcn-an¡p t\sc \Só h[-{i-a-¯nð Ipssh¯v tIcf kpón apÉnwIu¬knð {]Xn-tj-[n¨p.
apÉnw kap-Zm-b-¯n\v t\sc hÀKobmtcm-]-W-§Ä Dó-bn-¡p-Ibpw apÉnw kwL-S\m t\Xm-¡sf Cñmbva sN¿pI hÀKob ^mknÌv kn²m-´-hp-amWv kn.]n.Fw kzoI-cn-¨n-«p-ÅXv.
C¯cw \o¡-§Ä¡v I\¯ hne \ðtI-ïn-hcpw.
kam-[m-\-´-co£¯nð Pohn-¡pó aX-]-Þn-X-òm-cpsS Poh\p t\sc-bpÅ C¯cw \S-]-Sn-IÄ tIcf P\-X¡p A]-am-\-am-sWópw C¯-c-¯n-epÅ Kpï-Isf kaq-l-¯n\p apónð Xpd-óp-Im«n amXr-Im-]-c-ambn in£n-¡-W-saópw kpón Iu¬knð {]Øm-h-\-bn-eqsS Bh-iy-s¸-«p.


News Submitted: Tuesday June 15 2010 03:21 PM
  മാക്സ്വെല്ലും മില്ലറും തകര്‍ത്താടി; പഞ്ചാബിന് ജയം

  അവധി ദിനത്തെ ആവേശമാക്കി കെ.എം.സി.സി ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ്

  ഐ.പി.എല്‍: രാജസ്ഥാന് ജയം

  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി

  ദുബായില്‍ ലോക ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ പരിപാടി 29ന്

  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുവിമാനം: ബുക്കിങ്ങ് തുടരുന്നു
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741