To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 25 April 2014
News updated: Thursday April 24 2014 03:20 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


awK-em-]pcw hnam\ Zpc´w: Zpss_-bnð A\p-kva-c-Whpw {]mÀ°\m kwK-ahpw shÅn-bmgvN
   


Zpss_: awK-em-]p-c-¯p-ïmb hnam-\-]-I-S-¯nð acn-¨-h-cpsS t]cnð Xlveoev kZÊpw {]mÀ°\m kwK-ahpw kwL-Sn-¸n-¡p-óp. Zpss_ kA-Zn¿ HmUn-täm-dn-b-¯nð shÅn-bmgvN D¨¡v PpapA \nkvIm-cm-\-´cw \S-¡pw. Fkv.-ssh.-Fkv Zpss_ ImkÀtImSv Pnñm I½n-änbpw Fw.kn.-F^v Zpss_ ImkÀtImSv I½n-änbpw kwbp-àm-`n-ap-Jy-¯nð \S-¯pó ]cn-]m-Sn-bnð ]Þn-X-òmcpw kmZm-¯p-¡fpw t\XrXzw \ðIpw. apgp-h³ BÄ¡mcpw ]s¦-Sp-¡-W-saóv kwLm-SI kanXn `mc-hm-ln-IÄ ]d-ªp.


News Submitted: Thursday May 27 2010 10:07 AM
Comments
what relation MCF WITH KSD SYS. WHAT MOTO OF MCF. PLS EXPLAIN FOR THE PEOPLE
- n.a.backar angadimogar,dubai ,dubai
  ചെന്നൈക്ക് മുന്നില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ കറങ്ങിവീണു

  ചെന്നൈക്ക് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സി ലൈഫ് സ്റ്റൈല്‍ ബൂട്ട് ക്യാന്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

  മാക്സ്വെല്ലും മില്ലറും തകര്‍ത്താടി; പഞ്ചാബിന് ജയം

  അവധി ദിനത്തെ ആവേശമാക്കി കെ.എം.സി.സി ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ്

  ഐ.പി.എല്‍: രാജസ്ഥാന് ജയം

  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741