To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 19 April 2014
News updated: Friday April 18 2014 03:44 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


_lvssd³-þ-sam-{Kmð]p-¯qÀ apÉnw Pam-A¯v I½nän `mc-hm-ln-IÄ
   


_lvssd³: _lvssd³-þ-sam-{Kmð]p-¯qÀ apÉnw kwbpà Pam-A-¯nsâ 33þmw hmÀjnI P\-dðt_mUn a\m-a-bnse CÀjm-Zpð aÉn-ao³ a{Z-k-bnð \S-óp. sam{Kmð]p-¯qÀ Su¬ alñv I½nän {]kn-Uïv sI.kn. \ujmZv tbmKw DZvLm-S\w sNbvXp.
`mc-hm-ln-IÄ: ]n.Fw. apl-½Zv ({]kn.), kn.F-¨v. laoZv Nmbn-t¯m-«w, kn.Fw. A_vZpðd-lvam³, _n.]n. JmenZv ]p¯qÀ, Sn.sI. apl-½Zv Ipónð (sshkv {]kn.), ]n._n.-F. _mh lmPn (P\: sk{I.), AXoJv A_vZpñ _ÅqÀ, kn.F.-Fw. A_vZpñ Nmbn-t¯m-«w, ]n.F. Aen, Fw.Fw. lk³ samKÀ (tPm: sk{I.), ]n._n.-F. kaZv lmPn ({Sj.).
apl-½Zv A[y-£X hln¨p.
]n._n.-F. _mh lmPn, AXoJv A_vZp-ñ, jm^n amÌÀ, ]n.F.-Fw. lk³ {]kw-Kn-¨p.
]n._n.-F. kaZv IW-¡-h-X-cn-¸n¨p. Aen ]Sn-ªmÀ kzmKXw ]d-ªp.


News Submitted: Friday May 14 2010 02:29 PM
  യുവരാജും കോഹ്ലിയും മിന്നി; ബാംഗ്ലൂരിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

  ഐ.പി.എല്‍: ആദ്യജയം കൊല്‍ക്കത്തക്ക്

  കോഹ്ലിക്കും ഗെയ്ലിനും പന്തെറിഞ്ഞു; സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയില്‍ അര്‍ഷാദ്

  ചന്ദ്രഗിരി യു.എ.ഇ ഫുട്ബോള്‍-3 കലിമ കര്‍ട്ടന്‍ ജേതാക്കള്‍

  ഖാസി കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടാംവാരം ദോഹയില്‍

  വോട്ടര്‍മാരുമായി കെ.എം.സി.സിയുടെ 'വോട്ട് വിമാനം' ഇന്നെത്തുന്നു

  ചന്ദ്രഗിരി ദുബായ് ഫുട്ബോള്‍: ലോഗോ പ്രകാശനം നടന്നു

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സിയുടെ ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ ആചരണം ശ്രദ്ധേയമായി

  മഅ്ദനിയോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം - പി.സി.എഫ്

  ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കെ.എം.സി.സി

  ദുബായില്‍ ലോക ഭൌമ മണിക്കൂര്‍ പരിപാടി 29ന്

  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുവിമാനം: ബുക്കിങ്ങ് തുടരുന്നു

  എം.എ അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ മുസ്ല്യാര്‍ക്ക് ദുബായില്‍ സ്വീകരണം

  മുസ്ലിം ഹൈസ്കൂള്‍ ഒ.എസ്.എ. ഖത്തര്‍ ചാപ്റ്റര്‍ രൂപീകരിച്ചു

  സമസ്ത പ്രസിഡണ്ട് എം.എ. ഉസ്താദിന് യു.എ.ഇ യില്‍ വരവേല്‍പ്പ്
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741