To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 02 April 2015
News updated: Thursday April 02 2015 12:09 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


tae¯v kam-Z-c-Wob\mb t]mcmfnþI-S-ó-¸Ån
   


Im\-¯qÀ: tZiob {]Øm\ Ncn-{X-¯nse kam-Z-c-Wo-b-\mb t]mcm-fn-bm-bn-cpóp tae¯v \mcm-b-W³ \¼ym-scóv tZhkzw a{´n IS-ó-¸Ån cma-N-{µ³ {]kvXm-hn-¨p.
kl-I-cW {]Øm-\-¯nsâ kap-óX t\Xm-hm-bn-cp-óp. ImkÀtImSv taJ-e-bnð kl-I-cW {]Øm\w \«p-h-fÀ¯n-bXv At±-l-am-Wv. tae¯v Cñm-bn-cp-só¦nð D¯-c-tI-c-f-¯nð kl-I-cW {]Øm\w Cu coXn-bnð ]SÀóp-]-´-en-¡p-am-bn-cp-ónñþI-S-ó--¸Ån ]d-ªp.
tae-¯nsâ Ccp-]-¯ômw Nc-a-hmÀjnI Zn\-¯nð Im\-¯qÀ kÀthm-Zb hmb-\-ime Hcp-¡nb A\p-kva-c-W kt½-f\w DðLm-S\w sN¿p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. kn.Sn.-A-l-½-Zen Fw.Fð.-F A[y-£X hln-¨p.
AUz: Sn.sI. kp[m-I-c³, AUz: Fw. \mcm-bW `«v, _n.sI. \mcm-b-W³, Fw. A\-´³ \¼ymÀ, hmkp tNmtdmSv, sI. kmhn-{Xn, kn.sI. ]pjv] {]kw-Kn-¨p.
{]kn-Uïv sI. \m-cm-b-W³ \mbÀ kzmKXhpw sk{I-«dn hn. am[-h³ \µnbpw ]d-ªp.


News Submitted: Saturday September 04 2010 02:37 PM
  ബാങ്കോട് നെഹ്റു അനുസ്മരണവും കാവ്യസന്ധ്യയും ശില്‍പ പ്രദര്‍ശനവും നടത്തി

  ഗവ. കോളേജ് വാര്‍ഷിക പൊതുയോഗം നടത്തി

  സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകര്‍ക്ക് യാത്രയയപ്പ് നല്‍കി

  'എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവര്‍ത്തകരെ അക്രമിച്ച പ്രതികളെ പിടികൂടണം'

  കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ: കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡണ്ടിന് മുസ്ലിംലീഗ് കത്തയച്ചു

  പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട് നാട്ടൊരുമ ഗ്രാമ സദസുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

  മതസൌഹാര്‍ദ്ദ സന്ദേശവുമായി ആദൂര്‍ ക്ഷേത്ര ബ്രഹ്മകലശോത്സവം

  സഅദിയ്യയില്‍ കാന്തപുരത്തിന്‍റെ പണ്ഡിത ദര്‍സ് ആരംഭിക്കുന്നു

  സീറോലാന്‍റ് രണ്ടാംഘട്ടം; അപേക്ഷയുമായി യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വാടക കെട്ടിടത്തിലേക്ക്

  മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് യുവകേരള യാത്ര: പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ആവേശമായി പ്രചരണ കൂട്ടയോട്ടം

  ജനകീയ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് മാതൃക; ബാബു കോഹിന്നൂരിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിനന്ദനം

  തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ കണ്ണുചിമ്മി; എരിയാല്‍ ഇരുട്ടില്‍ തപ്പുന്നു

  മഴക്കാല രോഗനിയന്ത്രണ പരിപാടി ശില്‍പശാല നടത്തി

  മഡ്ക്ക: നാലുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  സംഗീത മഴ ചൊരിഞ്ഞ് രേവതി കാമത്ത്
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036