To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 26 January 2015
News updated: Sunday January 25 2015 02:29 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


tae¯v kam-Z-c-Wob\mb t]mcmfnþI-S-ó-¸Ån
   


Im\-¯qÀ: tZiob {]Øm\ Ncn-{X-¯nse kam-Z-c-Wo-b-\mb t]mcm-fn-bm-bn-cpóp tae¯v \mcm-b-W³ \¼ym-scóv tZhkzw a{´n IS-ó-¸Ån cma-N-{µ³ {]kvXm-hn-¨p.
kl-I-cW {]Øm-\-¯nsâ kap-óX t\Xm-hm-bn-cp-óp. ImkÀtImSv taJ-e-bnð kl-I-cW {]Øm\w \«p-h-fÀ¯n-bXv At±-l-am-Wv. tae¯v Cñm-bn-cp-só¦nð D¯-c-tI-c-f-¯nð kl-I-cW {]Øm\w Cu coXn-bnð ]SÀóp-]-´-en-¡p-am-bn-cp-ónñþI-S-ó--¸Ån ]d-ªp.
tae-¯nsâ Ccp-]-¯ômw Nc-a-hmÀjnI Zn\-¯nð Im\-¯qÀ kÀthm-Zb hmb-\-ime Hcp-¡nb A\p-kva-c-W kt½-f\w DðLm-S\w sN¿p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. kn.Sn.-A-l-½-Zen Fw.Fð.-F A[y-£X hln-¨p.
AUz: Sn.sI. kp[m-I-c³, AUz: Fw. \mcm-bW `«v, _n.sI. \mcm-b-W³, Fw. A\-´³ \¼ymÀ, hmkp tNmtdmSv, sI. kmhn-{Xn, kn.sI. ]pjv] {]kw-Kn-¨p.
{]kn-Uïv sI. \m-cm-b-W³ \mbÀ kzmKXhpw sk{I-«dn hn. am[-h³ \µnbpw ]d-ªp.


News Submitted: Saturday September 04 2010 02:37 PM
  സ്വീകരണച്ചടങ്ങിനിടെ ശരീരദാന പത്രം നല്‍കി എം.കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍ പുതുവഴി തുറന്നു

  ജീപ്പ് അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ വിദ്യാര്‍ത്ഥി ചികിത്സാ സഹായം തേടുന്നു

  ബദിയടുക്ക പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ സ്പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് റെയ്ഡ്

  മിലന്‍ തിയേറ്റര്‍ ഗ്രൌണ്ടില്‍ ക്രാഫ്റ്റ് ബസാര്‍ തുറന്നു

  കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയില്‍ ആണ്ട് നേര്‍ച്ചക്ക് 27ന് തുടക്കം, മസ്ജിദ് ഉദ്ഘാടനം 29ന്

  സഅദിയ്യയുടെ തണലില്‍ ഒരു അനാഥയ്ക്ക് കൂടി മംഗല്യ സൌഭാഗ്യം

  യൂണിവേഴ്സിറ്റി സോഫ്റ്റ്ബോള്‍ ചാന്പ്യന്മാരായ കാസര്‍കോട് ഗവ. കോളേജിന് ട്രോഫി പോലും നല്‍കാതെ അവഗണിച്ചു

  'വോക്ക് വിത്ത് എ സിവില്‍ സര്‍വന്‍റ്' പദ്ധതി കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലും

  ദേശീയ ഗെയിംസ് ദീപശിഖാ റിലേ ഉദ്ഘാടനം 23ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍വഹിക്കും

  ഹൈമാക്സ് വിളക്കുകള്‍ കണ്ണുചിമ്മി; കുന്പള ടൌണ്‍ ഇരുട്ടില്‍

  പി. ഗംഗാധരന്‍നായരെ 23ന് ആദരിക്കും

  റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് അപേക്ഷാ ഫോറത്തിലെ അവ്യക്തത അപേക്ഷകരെ വട്ടം കറക്കുന്നു

  ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു

  നഗരസഭാ ടൌണ്‍ ഹാള്‍ ഏപ്രിലോടെ തുറക്കും-ചെയര്‍മാന്‍

  കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത ജമാഅത്ത് 40-ാം വാര്‍ഷികം സമാപിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036