To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 27 March 2015
News updated: Thursday March 26 2015 03:55 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


P\-dð Bkv]-{Xn-bnse tcmKn-IÄ¡v J¯À sI.Fw.-kn.-kn. t\m¼p-Xpd Hcp¡pw
   


ImkÀtImSv: J¯À sI.Fw.-kn.-kn. ImkÀtImSv Pnñm I½nän ImkÀtImSv Kh. P\-dð Bkv]-{Xn-bnð Ign-bpó apgp-h³ tcmKn-IÄ¡pw IqsSbpÅ ]cn-NmcIÀ¡pw ]¯v Znhkw C^v¯mÀ ]mÀ«n \S-¯pw. k]vXw-_À Hóp apXð ]¯v hsc \S-¡pó C^vXmÀ ]mÀ«n-bnð Zn\w {]Xn 500 Hmfw t]À¡v t\m¼p-Xpdhn`-h-§Ä \ðIpw. Hón\v sshIn«v Bdp-a-Wn¡v Kh.P\-dð Bkv]{Xn ]cn-k-c¯v \S-¡pó NS-§v apÉnw eoKv Pnñm-{]-kn-Uïv sNÀ¡fw A_vZpÅ DðLmS\w sN¿psaóv J¯À sI.Fw.-kn.-kn. ImkÀtImSv Pnñm P\: sk{I-«dn BZwIpªn Xf-¦c Adn-bn-¨p.


News Submitted: Tuesday August 31 2010 02:15 PM
  ഉറ്റവരെ തേടുന്ന മുഹമ്മദിനെ സല്‍വ കെയര്‍ ഹോം ഏറ്റെടുത്തു

  മാണിക്കെതിരെ സമരം തുടരും-ടി.വി രാജേഷ്

  അനുസ്മരണസമ്മേളനവും ഇസ്ലാമികകഥാപ്രസംഗവും

  സഅദിയ്യയില്‍ നൂറുല്‍ ഉലമ എം.എ. ഉസ്താദ് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം 28 ന് തുടങ്ങും

  'കെട്ടിട നികുതി പരിഷ്കരണത്തിലെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കണം'

  വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കാതെ ഒഴിപ്പിക്കരുത്-എസ്.ടി.യു

  തൃക്കരിപ്പൂര്‍ യൂണിയനെതിരായ ആരോപണം വസ്തുതാവിരുദ്ധം-അരയാക്കണ്ടി സന്തോഷ്

  വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കാതെ ഒഴിപ്പിക്കരുത്-എസ്.ടി.യു

  കാസര്‍കോട് ടൌണ്‍ ചുമട്ടുതൊഴിലാളി യൂണിയന്‍ 50-ാം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്നു

  കരിന്തളം ഖനനം: പൊതുമേഖല സ്ഥാപനത്തെ സംരക്ഷിക്കണം -തൊഴിലാളികള്‍

  വെല്‍ഫെയര്‍ പാര്‍ട്ടി മാര്‍ച്ച് നടത്തി

  ഗ്യാസ് ടാങ്കര്‍ലോറിയില്‍ രണ്ടു ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഉണ്ടാകണം-ജില്ലാകലക്ടര്‍

  മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് യുവ കേരള യാത്ര; മഞ്ചേശ്വരത്ത് പദയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കും

  'എരിയാല്‍ ഇ.വൈ.സി.സിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം ശ്ലാഘനീയം'

  'നിര്‍മ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തണം'
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036