To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 27 March 2015
News updated: Thursday March 26 2015 03:55 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


]n.Un.-]n. kwØm\ t\Xm-¡Ä 6 \v D¸-f-bnð
   


ImkÀtImSv: sk]vä-_À cïmw-hmcw ImkÀtIm«v \S-¡pó aAvZ\n am\p-jym-h-Imi kt½-f-\-¯nsâ aptómSnbmbn k]vXw-_À 6 \v D¸f kXy-\m-cm-bW HmUn-täm-dn-b-¯nð ]n.Un.-]n. Pnñm-{]-Xn-tcm[ kwKaw \S-¡pw. aAvZ\n \oXn-thZn tZiob sshkv. sNbÀam\pw ]n.Un.]n kwØm\ sshkv sNbÀam-\p-amb kzman hÀ¡ecmPv, kwØm\ sk{I-«dn K^qÀ ]pXp-]mSn, kwØm\ {Sj-dÀ APnXvIpamÀ BkmZv XpS-§nb t\Xm-¡Ä kw_-Ôn-¡psaóv Pnñm-{]-kn-Uïv kpss_À ]Sp¸v Adn-bn-¨p.


News Submitted: Monday August 30 2010 01:48 PM
  ഉറ്റവരെ തേടുന്ന മുഹമ്മദിനെ സല്‍വ കെയര്‍ ഹോം ഏറ്റെടുത്തു

  മാണിക്കെതിരെ സമരം തുടരും-ടി.വി രാജേഷ്

  അനുസ്മരണസമ്മേളനവും ഇസ്ലാമികകഥാപ്രസംഗവും

  സഅദിയ്യയില്‍ നൂറുല്‍ ഉലമ എം.എ. ഉസ്താദ് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം 28 ന് തുടങ്ങും

  'കെട്ടിട നികുതി പരിഷ്കരണത്തിലെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കണം'

  വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കാതെ ഒഴിപ്പിക്കരുത്-എസ്.ടി.യു

  തൃക്കരിപ്പൂര്‍ യൂണിയനെതിരായ ആരോപണം വസ്തുതാവിരുദ്ധം-അരയാക്കണ്ടി സന്തോഷ്

  വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കാതെ ഒഴിപ്പിക്കരുത്-എസ്.ടി.യു

  കാസര്‍കോട് ടൌണ്‍ ചുമട്ടുതൊഴിലാളി യൂണിയന്‍ 50-ാം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്നു

  കരിന്തളം ഖനനം: പൊതുമേഖല സ്ഥാപനത്തെ സംരക്ഷിക്കണം -തൊഴിലാളികള്‍

  വെല്‍ഫെയര്‍ പാര്‍ട്ടി മാര്‍ച്ച് നടത്തി

  ഗ്യാസ് ടാങ്കര്‍ലോറിയില്‍ രണ്ടു ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഉണ്ടാകണം-ജില്ലാകലക്ടര്‍

  മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് യുവ കേരള യാത്ര; മഞ്ചേശ്വരത്ത് പദയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കും

  'എരിയാല്‍ ഇ.വൈ.സി.സിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം ശ്ലാഘനീയം'

  'നിര്‍മ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തണം'
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036