To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 28 July 2014
News updated: Sunday July 27 2014 03:22 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


dwkm³ dneo^v \S¯n
   


\mb³amÀaqe: ImkÀtImSv ap\n-kn-¸ð 13þmw hmÀUv apÉnw eoKv I½-än-bpsS dwkm³ dneo^v apÉnw eoKv aÞew {]kn-Uïv Fð.-F. al-aqZv lmPn hnX-cWw sNbvXp. kn.F. A_vZp-ñ-Ip-ªn, a½p IS-h-¯v, Fcn-b-¸mSn A_vZpð dlvam³, apl-½Zv FhÀ ss{_äv, F³.-F. A_vZpð dlvam³, A_vZpð JmZÀ. F, C.F. aPo-Zv, XmjvIâv sambvXo³lm-Pn, ipssl_v, \ujmZv anemZv {]kw-Kn-¨p.
C{_mlnw Nme A[y-£X hln-¨p. tbmKw ap\n-kn-¸ð apÉnw eoKv sk{I-«dn F. A_vZpð dlvam³ DðLm-S\w sNbvXp. A_vZpð e¯o^v kn.Fw. kzmK-Xhpw Sn.F. jnlm_v \µnbpw ]d-ªp.


News Submitted: Wednesday August 25 2010 02:30 PM
  റമദാന്‍ ആത്മീയ സംസ്കരണത്തിന്‍റെ ഓജസും തേജസും പകരണം

  1500 ഓണം ഫെയറുകള്‍ തുറക്കും: മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്ബ്

  ഗവ. കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക്

  അത്തറിന്‍റെ സുഗന്ധവും സുറുമയുടെ കുളിര്‍മ്മയും പകര്‍ന്ന് അബ്ദുല്‍റഹ്മാന്‍

  സിറാജിന്‍റെ കുടുംബത്തെ മുസ്ലിം ലീഗ് സംരക്ഷിക്കും

  പെരുന്നാള്‍ ആഘോഷം റമദാനിലൂടെ കൈവരിച്ച ചൈതന്യം നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടാവണം -പണ്ഡിതര്‍

  ദൈന്യതയില്‍ ജീവിതം തള്ളിനീക്കി മൂന്നു കുട്ടികള്‍

  വിടപറയുന്ന റമദാന്‍

  വ്രതവിശുദ്ധിയില്‍ നാടെങ്ങും ഇഫ്താര്‍സംഗമവും റിലീഫ് വിതരണവും

  കേന്ദ്ര അവഗണന: ധര്‍ണ നടത്തി

  യു.ഡി.എഫിന്‍റെ തുടര്‍ ഭരണം ഉണ്ടാകും -മന്ത്രി എ.പി. അനില്‍കുമാര്‍

  വൈദ്യുതി ജീവനക്കാരുടെ കാരുണ്യ സ്പര്‍ശത്തില്‍ അംഗന്‍വാടിയില്‍ വെളിച്ചം

  ബഡ്സ് സ്കൂളുകള്‍ക്ക് കെട്ടിടമോ സൌകര്യമോ ഇല്ല; കലക്ടറേറ്റിന് മുന്പില്‍ പീഡിത മുന്നണി സമരം 6ന്

  ആയിരം മാസത്തേക്കാള്‍ ശ്രേഷ്ഠമായ ലൈലത്തുല്‍ ഖദ്ര്‍

  സിറാജിന്‍റെ കുടുംബത്തെ മുസ്ലിം ലീഗ് സംരക്ഷിക്കും, സഹായവാഗ്ദാനവുമായി നിരവധി പേര്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036