To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 31 July 2014
News updated: Wednesday July 30 2014 03:30 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


tZio-b-]m-X-bnð H¼Xv l¼pIÄ
   


D¸f tZiob]mXbnð ]n.U»yp.Un. A[nIrXÀ Øm]n¨ UnsshUdpIÄ
D¸f: tZio-b-]m-X-bnð l¼v ]mSn-sñó \nbaw Imänð ]d¯n D¸f tZio-b-]m-X-bnð H¼Xv l¼p-IÄ Øm]n-¨p. D¸-f-bnse hml-\m-]-ISw Ipd-¡m³ thïn ]n.U-»yp.-Un. A[n-Ir-X-cmWv l¼p-IÄ Øm]n-¨-Xv. ChnsS tdmUn\v an\pkw IqSn-b-Xn-\mð hml-\m-]-I-S-§-Ä XpSÀ¡-Y-bm-Wv. Ignª Ggv amk-¯n-\p-Ånð sNdp-Xpw-h-e-Xp-ambn Fgp-]-tXmfw hml-\m-]-I-S-§-fmWv ChnsS \S-ó-Xv. CXp XS-bm-s\-tómWw Øm]n¨ l¼p-IÄ IqSp-Xð ZpcnXw hcp-¯n-sh-¡ptam Fó Bi-¦-bn-emWv ss{UhÀamÀ.


News Submitted: Monday August 16 2010 03:51 PM
Comments
ayyoo humb
- mkmk ,uppala
  കാസര്‍കോട് സൌഹൃദവേദി ഈദ് സംഗമം ഒരുക്കി

  മലയോര റോഡുകളോടുള്ള അവഗണന: സി.പി.എം. മാര്‍ച്ച് 31ന്

  'ഉപ്പള ഐല കടപ്പുറത്ത് കടല്‍ഭിത്തി നിര്‍മ്മിക്കണം'

  പെരുന്നാള്‍ വന്നണയുന്പോള്‍

  റിലീഫ് വിതരണവും ഇഫ്താര്‍ സംഗമവും നടത്തി

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സി 130 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കി

  കനിവ് പദ്ധതി: ഖത്തര്‍ കാസര്‍കോട് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് നല്‍കുന്ന വീടുകളുടെ ശിലാസ്ഥാപനം ഹൈദരലി തങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കും

  ഈദാഘോഷം സത്യവിശ്വാസത്തിന്‍റെ സാക്ഷീകരമാവണം-മുസ്ലിം ലീഗ്

  ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ രോഗികള്‍ വില്ലേജ് താലൂക്ക് ഓഫീസുകള്‍ കയറിയിറങ്ങുന്നു

  മൊഗ്രാല്‍പുത്തൂരില്‍ മുസ്ലിം ലീഗ് റമദാന്‍ റിലീഫ് സമാപിച്ചു

  തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കി സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി

  റമദാന്‍ ആത്മീയ സംസ്കരണത്തിന്‍റെ ഓജസും തേജസും പകരണം

  1500 ഓണം ഫെയറുകള്‍ തുറക്കും: മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്ബ്

  ഗവ. കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക്

  അത്തറിന്‍റെ സുഗന്ധവും സുറുമയുടെ കുളിര്‍മ്മയും പകര്‍ന്ന് അബ്ദുല്‍റഹ്മാന്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036