To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 02 February 2015
News updated: Sunday February 01 2015 02:31 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


tZio-b-]m-X-bnð H¼Xv l¼pIÄ
   


D¸f tZiob]mXbnð ]n.U»yp.Un. A[nIrXÀ Øm]n¨ UnsshUdpIÄ
D¸f: tZio-b-]m-X-bnð l¼v ]mSn-sñó \nbaw Imänð ]d¯n D¸f tZio-b-]m-X-bnð H¼Xv l¼p-IÄ Øm]n-¨p. D¸-f-bnse hml-\m-]-ISw Ipd-¡m³ thïn ]n.U-»yp.-Un. A[n-Ir-X-cmWv l¼p-IÄ Øm]n-¨-Xv. ChnsS tdmUn\v an\pkw IqSn-b-Xn-\mð hml-\m-]-I-S-§-Ä XpSÀ¡-Y-bm-Wv. Ignª Ggv amk-¯n-\p-Ånð sNdp-Xpw-h-e-Xp-ambn Fgp-]-tXmfw hml-\m-]-I-S-§-fmWv ChnsS \S-ó-Xv. CXp XS-bm-s\-tómWw Øm]n¨ l¼p-IÄ IqSp-Xð ZpcnXw hcp-¯n-sh-¡ptam Fó Bi-¦-bn-emWv ss{UhÀamÀ.


News Submitted: Monday August 16 2010 03:51 PM
Comments
ayyoo humb
- mkmk ,uppala
  കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ആണ്ടുനേര്‍ച്ച അന്നദാനത്തോടെ സമാപിച്ചു

  ഗാന്ധിയന്‍ ആശയങ്ങളെന്നത് മാനവസ്നേഹം- കൈതപ്രം ദാമോദരന്‍ നന്പൂതിരി

   അക്ഷരവെളിച്ചം പകര്‍ന്നവര്‍ക്ക് ആദരവേദിയൊരുക്കി തന്‍ബീഹിന്‍റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി

  ദുബായ് കെ.എം.സി.സി ബൈത്തുറഹ്മയുടെ താക്കോല്‍ദാനം ഹൈദരലി തങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിച്ചു

  അക്ഷരങ്ങളില്ലാതെ വെളിച്ചമില്ല -പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍

  കുന്പള പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ റോഡിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം നീക്കിയില്ല; വ്യാപാരികളും നാട്ടുകാരും ദുരിതത്തില്‍

  അജാനൂര്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്: രണ്ടു വാര്‍ഡുകളും യു.ഡി.എഫ് നിലനിര്‍ത്തി

  തന്‍ബീഹുല്‍ ഇസ്ലാം ജൂബിലിക്ക് തുടക്കമായി

  കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ആണ്ടുനേര്‍ച്ച: സമാപനവും മസ്ജിദ് ഉദ്ഘാടനവും ഇന്ന്

  ദേശസ്നേഹം വാനോളമുയര്‍ത്തി റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം

  കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ആണ്ടുനേര്‍ച്ച: മജ്ലിസ്സുന്നൂര്‍ ഇന്ന്

  തന്‍ബീഹുല്‍ ഇസ്ലാം സ്കൂള്‍ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

  ആലംപാടി സൌദി കമ്മിറ്റി മംഗല്യനിധി ഏര്‍പ്പെടുത്തും

  മൊഗ്രാല്‍ സോക്കര്‍ ലീഗ്: നവ്യാനുഭൂതി പകര്‍ന്ന് കളിക്കാരുടെ ലേലം വിളി

  30ന് 11 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മാനവ സംഗമം നടത്തും
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036