To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 18 September 2014
News updated: Thursday September 18 2014 03:37 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


kn.Fw.-]n. Pnñm sk{I-«dn Fw. IÀ¯¼p A´-cn¨p
   Fw. IÀ¯¼p
Imª-§mSv: kn.Fw.-]n. Pnñm sk{I-«dn Fw. IÀ¯¼p (59) A´-cn-¨p. Cóv cmhnse 11.30\v Imª-§mSv Ipóp-½-ense kn.Fw.-]n. Hm^o-kn-te¡v \S-óp-t]m-Ip-t¼mÄ Ipg-ªp-ho-gpI-bm-bn-cp-óp. DS³ \m«p-ImÀ Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-s¨¦nepw c£n-¡m-\m-bnñ.
AXn-bm-¼qÀ kztZ-in-bmb IÀ¯¼p Un.ssh.-F-^v.-sFbpsS {]Ya ImkÀtImSv Pnñm sk{I-«-dn-bm-bn-cp-óp. Pnñm kl-I-c-W-_m¦v Ub-c-IvSÀ, Imª-§mSv tImþ-Hm-¸-td-äohv AÀ_³ skmsskän Ub-c-IvSÀ Fóo-\n-e-I-fnepw {]hÀ¯n-¨n-«p-ïv. Fw.hn. cmL-h³ ]mÀ«n hn«v kn.Fw.-]n. cq]o-I-cn-¨-Xn\v tij-amWv kn.]n.-Fw. hn«-Xv. Imª-§mSv `mK-§-fnð kn.Fw.-]n. sI«n-¸-Sp-¡p-ó-Xnð IÀ¯¼p Atlm-cm{Xw {]hÀ¯n-¨p. anI¨ {]`m-j-I-\m-Wv.
A½: tNmbn-¨n-b-½. `mcy: ao\m-Ip-am-cn (If-\mSv kl-I-cW _m¦v sk{I-«-dn). a¡Ä: \nJnð (Fw._n.-F. hnZymÀ°n), \nXn³ (Fw.sSIv hnZymÀ°n). D¨-tbmsS arX-tZlw kn.Fw.-]n. Hm^o-knð s]mXp-ZÀi-\-¯n\v sh¡pw. kwkvImcw \msf sshIn«v \S-¡pw.


News Submitted: Thursday October 20 2011 01:29 PM
  നായന്മാര്‍മൂലയില്‍ ലോറിയിടിച്ച് പരിക്കേറ്റ കാല്‍നട യാത്രക്കാരന്‍ മരിച്ചു

  സ്വര്‍ണക്കട്ടി നല്‍കാമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയ സംഘം വ്യാജ സ്വര്‍ണം നല്‍കി തളങ്കര സ്വദേശിയുടെ 4 ലക്ഷം രൂപ തട്ടി

  വി.എം സുധീരന്‍ എത്തി; കോണ്‍ഗ്രസ് ബൂത്ത്തല കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ തുടങ്ങി

  ജീവനക്കാരന്‍ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ കോഴിവണ്ടികള്‍ രണ്ടുവര്‍ഷത്തിന് ശേഷം പിടിയില്‍

  കോളിയടുക്കം സ്കൂള്‍ ഫണ്ടില്‍ ക്രമക്കേട്; ഹെഡ്മാസ്റ്ററെ സ്ഥലംമാറ്റി

  പന്പ്വെല്ലില്‍ മഞ്ചേശ്വരം സ്വദേശിയുടെ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് പൊലീസുകാരന്‍ മരിച്ചു

  മംഗലാപുരം റൂട്ടില്‍ യാത്ര ദുരിതമാകുന്നു; കുഴിയില്‍ വീണ് ആംബുലന്‍സ് മറിഞ്ഞു

  തീവണ്ടിയില്‍ ചാടിക്കയറാന്‍ ശ്രമിച്ച പെണ്‍കുട്ടിയും യുവാവും പ്ലാറ്റ് ഫോമിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണു

  മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ അസഭ്യപ്രയോഗം; ജയരാജന്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു

  യുവതിയെ കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം; മദ്യപസംഘത്തെ തിരയുന്നു

  പ്രവീണിന്‍റെ അപകട മരണം നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി

  ഉണ്ണിക്കണ്ണന്മാരും ഗോപികമാരും നിറഞ്ഞാടി; വര്‍ണമഴയായി ശോഭായാത്രകള്‍

  ജനറല്‍ ആസ്പത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ച മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു

  ബേഡകം: ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം നടപ്പാക്കാനാകാതെ സി.പി.എം നേതൃത്വം കുഴങ്ങുന്നു

  കലുങ്കുകള്‍ തകര്‍ന്നു; അപകടം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036