To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 23 October 2014
News updated: Wednesday October 22 2014 03:49 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


kn.Fw.-]n. Pnñm sk{I-«dn Fw. IÀ¯¼p A´-cn¨p
   Fw. IÀ¯¼p
Imª-§mSv: kn.Fw.-]n. Pnñm sk{I-«dn Fw. IÀ¯¼p (59) A´-cn-¨p. Cóv cmhnse 11.30\v Imª-§mSv Ipóp-½-ense kn.Fw.-]n. Hm^o-kn-te¡v \S-óp-t]m-Ip-t¼mÄ Ipg-ªp-ho-gpI-bm-bn-cp-óp. DS³ \m«p-ImÀ Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-s¨¦nepw c£n-¡m-\m-bnñ.
AXn-bm-¼qÀ kztZ-in-bmb IÀ¯¼p Un.ssh.-F-^v.-sFbpsS {]Ya ImkÀtImSv Pnñm sk{I-«-dn-bm-bn-cp-óp. Pnñm kl-I-c-W-_m¦v Ub-c-IvSÀ, Imª-§mSv tImþ-Hm-¸-td-äohv AÀ_³ skmsskän Ub-c-IvSÀ Fóo-\n-e-I-fnepw {]hÀ¯n-¨n-«p-ïv. Fw.hn. cmL-h³ ]mÀ«n hn«v kn.Fw.-]n. cq]o-I-cn-¨-Xn\v tij-amWv kn.]n.-Fw. hn«-Xv. Imª-§mSv `mK-§-fnð kn.Fw.-]n. sI«n-¸-Sp-¡p-ó-Xnð IÀ¯¼p Atlm-cm{Xw {]hÀ¯n-¨p. anI¨ {]`m-j-I-\m-Wv.
A½: tNmbn-¨n-b-½. `mcy: ao\m-Ip-am-cn (If-\mSv kl-I-cW _m¦v sk{I-«-dn). a¡Ä: \nJnð (Fw._n.-F. hnZymÀ°n), \nXn³ (Fw.sSIv hnZymÀ°n). D¨-tbmsS arX-tZlw kn.Fw.-]n. Hm^o-knð s]mXp-ZÀi-\-¯n\v sh¡pw. kwkvImcw \msf sshIn«v \S-¡pw.


News Submitted: Thursday October 20 2011 01:29 PM
  തീവണ്ടിയിലെ കൊല: രേഖാചിത്രവുമായി സാമ്യമുള്ള യുവാവ് കുറ്റിപ്പുറത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയില്‍

  ബൈക്കുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് ആള്‍കൂട്ടത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി; ഒരാള്‍ മരിച്ചു, വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് ഗുരുതരം

  ആനക്കല്ലിലെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം കൊള്ളയടിക്കാന്‍ പദ്ധതിയിട്ട സംഘം പിടിയില്‍; തോക്കും കൊടുവാളുകളും കണ്ടെടുത്തു

  ടെന്പോ പാലത്തിലെ കുഴിയില്‍ കുടുങ്ങി; ഒരു മണിക്കൂര്‍ ഗതാഗതം മുടങ്ങി

  രജനിയുടെ കൊല: ഫോറന്‍സിക് വിദഗ്ധര്‍ തെളിവ് ശേഖരിച്ചു

  ക്രൂരകൃത്യം ഒറ്റക്കെന്ന് പൊലീസ്; കൊലക്ക് കാരണം വഴിവിട്ട ബന്ധം

  ഇടിമിന്നല്‍: ഭെല്ലില്‍ കന്പ്യൂട്ടറുകളും ബയോമെട്രിക് സിസ്റ്റവും നശിച്ചു; കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് 17കാരന് ഷോക്കേറ്റു

  17കാരിയെ വീട്ടില്‍ കയറി പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി റിമാണ്ടില്‍

  ബോംബേറുകേസിലെ പ്രതിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത് ആര്‍.എസ്.എസിനെ പ്രീണിപ്പിക്കാന്‍ -പിണറായി

  വിഭജനം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായില്ല; കൂഡ്ലു വില്ലേജ് അസൌകര്യങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വീര്‍പ്പുമുട്ടുന്നു

  പെണ്‍കുട്ടിക്കെതിരെ വീട്ടില്‍ കയറി പീഡനം; കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കെതിരെ കേസ്

  മടിക്കൈ കുഞ്ഞിക്കണ്ണന് ചുവന്ന മണ്ണിന്‍റെ യാത്രാമൊഴി

  കോട്ടക്കണ്ണി റോഡില്‍ മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പ് കത്തിനശിച്ചു

  ഇടിമിന്നലില്‍ രണ്ട് വീടുകളുടെ ചുമര്‍ പിളര്‍ന്നു

  കാണാതായ യുവാവിന്‍റെ ജഡം കുളത്തില്‍ കണ്ടെത്തി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036