To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Tuesday, 16 September 2014
News updated: Tuesday September 16 2014 04:01 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


Imª-§m«v Un.kn.-kn. D]-hmkw XpS§n
   


Imª--§m«v Un.kn.-kn. D]-hmk kacw Fw.sI. cmL-h³ Fw.]n. DZvLm-S\w sN¿póp'
Imª-§mSv: kwLÀj-ap-ïmb Imª-§m«v kam-[m\ ktµ-i-hp-ambn Un.kn.-kn-bpsS t\Xr-Xz-¯nð D]-hmkw Bcw-`n-¨p. ]pXn-b-tIm« amt´m¸v ssaXm-\n-bnð Cóv cmhnse Fw.sI. cmL-h³ Fw.]n. DðLm-S\w sNbvXp. A{I-an-Isf \nÀ±m£nWyw ASn-¨-aÀ¯m³ s]meokv aptóm-«p-h-c-W-saópw Cu \S-]-Sn-IÄ¡v ]n´p-W-bp-ambn apgp-h³ cmjv{Sob I£n-Ifpw Hä-s¡-«m-h-W-saópw Fw.]n. ]d-ªp. ka-c-]-´-en-se-¯nb ]n. Icp-Wm-I-c³ Fw.]n. A`n-hm-Zy-aÀ¸n-¨p.
Un.kn.-kn. {]kn-Uïv sI. shfp-¯¼p A[y-£X hln-¨p. ap³ Fw.Fð.-F. sI.]n. Ipªn-¡-®³, AUz: ]n.sI. {io[-c³, AUz: Fw.kn. tPmkv, ]n. KwKm-[-c³ \mbÀ, AUz: ]n.sI. kp[m-I-c³ XpS-§nb t\Xm-¡-f-S¡w 200 Hmfw t]À \ncm-lmca\p-jvTn-¡p-óp.


News Submitted: Wednesday October 19 2011 12:46 PM
  പ്രവീണിന്‍റെ അപകട മരണം നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി

  ഉണ്ണിക്കണ്ണന്മാരും ഗോപികമാരും നിറഞ്ഞാടി; വര്‍ണമഴയായി ശോഭായാത്രകള്‍

  ജനറല്‍ ആസ്പത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ച മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു

  ബേഡകം: ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം നടപ്പാക്കാനാകാതെ സി.പി.എം നേതൃത്വം കുഴങ്ങുന്നു

  കലുങ്കുകള്‍ തകര്‍ന്നു; അപകടം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു

  20 കിലോ ചന്ദനവുമായി കാലിച്ചാനടുക്കം സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

  കായികാധ്യാപകന്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ അന്തരിച്ചു

  നെഞ്ചിടിച്ചു മണിക്കൂറുകള്‍; അപ്പോഴും ആ വാപ്പ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: ഇല്ല, എന്‍റെ മകന്‍ ഒരിക്കലും തീവ്രവാദിയാവില്ല

  ടാങ്കര്‍ ലോറികളുടെ മത്സര ഓട്ടം പതിവായി; അപകടങ്ങളും

  ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായി; ശോഭായാത്രകള്‍ വൈകിട്ട്

  ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന്‍റെ കണ്ണില്‍ മുളക് പൊടി വിതറി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയ കേസില്‍ 17 കാരനടക്കം രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  ഉപ്പളയില്‍ മണിചെയിന്‍ തട്ടിപ്പ്; മംഗലാപുരത്തെ സംഘം തട്ടിയത് 5 കോടി രൂപ

  റവന്യൂവകുപ്പ് പരിശോധന ഊര്‍ജിതമാക്കി; കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ജെ.സി.ബിയും ലോറികളും പിടിയില്‍

  വയറ് വേദനയെ തുടര്‍ന്ന് 4 വയസുകാരി മരിച്ചു

  പൊടിപാറും റോഡില്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഇരട്ടിദുരിതം
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036