To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Tuesday, 21 October 2014
News updated: Tuesday October 21 2014 04:27 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


tZim-`n-am\n teJI\v h[-`o-jWn; Ipä-hm-fn-Isf AdÌv sN¿Ww
   


ImkÀtImSv: tZim-`n-am\n teJ-I³ cmtPjv am§m-Sn-s\-Xnsc h[-`o-jWn apg-¡nb kw`-h-¯nð Ipä-hm-fn-Isf DS³ ]nSn-Iq-S-W-saóv ImkÀtImSv {]kv¢ºv s]meo-kn-t\mSv Bh-iy-s¸-«p. ImkÀtImSv _yqtdm-bnð \nóv tPmen Ignªv ho«n-te¡v aS-§sh tZfn-bnð sh¨mWv Ign-ª-Zn-hkw cm{Xn ss_¡nð ]n´p-SÀsó-¯nb kwLw `oj-Wn-s¸-Sp-¯n-b-Xv. DZpa {]tZ-i-§-fnse cmjv{Sob kwLÀj-hp-ambn _Ô-s¸« hmÀ¯-I-fpsS t]cn-emWv `oj-Wn. X§Äs¡-Xnsc hmÀ¯ sImSp-¯mð ssIbpw Imep-ap-ïm-In-sñ-óm-bn-cp-óp `oj-Wn. kzX{´ am[ya {]hÀ¯\w XS-Ê-s¸-Sp-¯pó \o¡w BcpsS `mK-¯p-\n-óp-ïm-bmepw AwKo-I-cn-¡n-ñ. kw`-h-¯nð At\z-jWw \S-¯n {]Xn-Isf AdÌv sN¿-W-saóv {]kv¢ºv {]kn-Uïv sI. hnt\m-ZvN-{µ\pw sk{I-«dn apl-½Zv lmjnapw Bh-iy-s¸-«p.


News Submitted: Wednesday October 12 2011 12:48 PM
  ക്രൂരകൃത്യം ഒറ്റക്കെന്ന് പൊലീസ്; കൊലക്ക് കാരണം വഴിവിട്ട ബന്ധം

  ഇടിമിന്നല്‍: ഭെല്ലില്‍ കന്പ്യൂട്ടറുകളും ബയോമെട്രിക് സിസ്റ്റവും നശിച്ചു; കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് 17കാരന് ഷോക്കേറ്റു

  17കാരിയെ വീട്ടില്‍ കയറി പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി റിമാണ്ടില്‍

  ബോംബേറുകേസിലെ പ്രതിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത് ആര്‍.എസ്.എസിനെ പ്രീണിപ്പിക്കാന്‍ -പിണറായി

  വിഭജനം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായില്ല; കൂഡ്ലു വില്ലേജ് അസൌകര്യങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വീര്‍പ്പുമുട്ടുന്നു

  പെണ്‍കുട്ടിക്കെതിരെ വീട്ടില്‍ കയറി പീഡനം; കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കെതിരെ കേസ്

  മടിക്കൈ കുഞ്ഞിക്കണ്ണന് ചുവന്ന മണ്ണിന്‍റെ യാത്രാമൊഴി

  കോട്ടക്കണ്ണി റോഡില്‍ മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പ് കത്തിനശിച്ചു

  ഇടിമിന്നലില്‍ രണ്ട് വീടുകളുടെ ചുമര്‍ പിളര്‍ന്നു

  കാണാതായ യുവാവിന്‍റെ ജഡം കുളത്തില്‍ കണ്ടെത്തി

  എം.കെ. അബ്ദുല്ല അന്തരിച്ചു

  പള്ളത്തടുക്കയില്‍ മീന്‍ വണ്ടി മറിഞ്ഞു

  ആലംപാടിയിലെ വീട്ടില്‍ വൈദ്യുതി മോഷണം കണ്ടെത്തി; 28,870 രൂപ പിഴ ഈടാക്കി

  യുവാവിനെ കാര്‍ തടഞ്ഞ് മര്‍ദ്ദിച്ചതിന് 5 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

   സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങിനെ ചൊല്ലി യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസും ആരോഗ്യവകുപ്പും പോര്
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036