To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 28 November 2014
News updated: Friday November 28 2014 02:56 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


tZim-`n-am\n teJI\v h[-`o-jWn; Ipä-hm-fn-Isf AdÌv sN¿Ww
   


ImkÀtImSv: tZim-`n-am\n teJ-I³ cmtPjv am§m-Sn-s\-Xnsc h[-`o-jWn apg-¡nb kw`-h-¯nð Ipä-hm-fn-Isf DS³ ]nSn-Iq-S-W-saóv ImkÀtImSv {]kv¢ºv s]meo-kn-t\mSv Bh-iy-s¸-«p. ImkÀtImSv _yqtdm-bnð \nóv tPmen Ignªv ho«n-te¡v aS-§sh tZfn-bnð sh¨mWv Ign-ª-Zn-hkw cm{Xn ss_¡nð ]n´p-SÀsó-¯nb kwLw `oj-Wn-s¸-Sp-¯n-b-Xv. DZpa {]tZ-i-§-fnse cmjv{Sob kwLÀj-hp-ambn _Ô-s¸« hmÀ¯-I-fpsS t]cn-emWv `oj-Wn. X§Äs¡-Xnsc hmÀ¯ sImSp-¯mð ssIbpw Imep-ap-ïm-In-sñ-óm-bn-cp-óp `oj-Wn. kzX{´ am[ya {]hÀ¯\w XS-Ê-s¸-Sp-¯pó \o¡w BcpsS `mK-¯p-\n-óp-ïm-bmepw AwKo-I-cn-¡n-ñ. kw`-h-¯nð At\z-jWw \S-¯n {]Xn-Isf AdÌv sN¿-W-saóv {]kv¢ºv {]kn-Uïv sI. hnt\m-ZvN-{µ\pw sk{I-«dn apl-½Zv lmjnapw Bh-iy-s¸-«p.


News Submitted: Wednesday October 12 2011 12:48 PM
  മൈസൂര്‍ കനാലില്‍ ഒഴുക്കില്‍പെട്ട അസീസ് കടവത്തിന്‍റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

  വിനയചന്ദ്രന്‍റെ അപകട മരണം നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി

  അഞ്ച് പെണ്‍കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു; ബന്തിയോട്ടെ ഗള്‍ഫുകാരന്‍ വലയില്‍

  നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ ഉദുമ സ്വദേശി ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ചു

  കഞ്ചാവ് വില്‍പ്പന എതിര്‍ത്ത യുവാക്കളെ സംഘം ചേര്‍ന്ന് അക്രമിച്ചു; നാട്ടുകാര്‍ പിടിച്ച പ്രതി പൊലീസ് ജീപ്പില്‍ നിന്ന് ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു

  മൈസൂരില്‍ ഒഴുക്കില്‍പെട്ട അസീസിന് വേണ്ടി തിരച്ചില്‍ തുടരുന്നു; കണ്ണീരും പ്രാര്‍ത്ഥനയുമായി നാടൊന്നടങ്കം

  ആരിക്കാടിയില്‍ വന്‍ കഞ്ചാവ് വേട്ട

  അജ്മാനില്‍ മരിച്ച അശോകന്‍റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കും

  മലയാളിയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ ചുമതല നിര്‍വഹിക്കുന്നത് ഗള്‍ഫ് മലയാളികള്‍ -കല്‍പറ്റ നാരായണന്‍

  അംഗന്‍വാടി അധ്യാപിക കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

  പെര്‍ളയിലെ ഭര്‍തൃമതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസില്‍ രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  മംഗലാപുരത്ത് മീന്‍ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് സ്വകാര്യബസ് മറിഞ്ഞു; രണ്ടുമരണം, 15പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

  പേവിഷബാധയേറ്റ് ഗൃഹനാഥന്‍ മരിച്ച സംഭവം നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി

  ജ്യേഷ്ഠന്‍റെ വിവാഹത്തിന് നാട്ടില്‍ വരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിനിടെ അതൃകുഴി സ്വദേശി ദുബായില്‍ മരിച്ചു

  ചെരിപ്പിനുള്ളില്‍ ഒളിപ്പിച്ച് സ്വര്‍ണം കടത്താന്‍ ശ്രമം; കീഴൂര്‍ സ്വദേശി പിടിയില്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036


Warning: INSERT command denied to user 'dbo278832099'@'74.208.16.217' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>INSERT command denied to user &amp;#039;dbo278832099&amp;#039;@&amp;#039;74.208.16.217&amp;#039; for table &amp;#039;sessions&amp;#039;\nquery: INSERT INTO sessions (sid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (&amp;#039;3ef4cb7de08dbcfd28bbfb4f59515870&amp;#039;, 0, 0, &amp;#039;54.91.163.224&amp;#039;, &amp;#039;email|s:0:\\&amp;quot;\\&amp;quot;;&amp;#039;, 1417189073)</em> in <em>/homepages/27/d258129996/htdocs/includes/database.mysql.inc</em> on line <em>172</em>.', 2, '', 'http://utharadesamonline.com/news_details&news_type=1&id=29886', '', '54.91.163.224', 1417189073) in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/database.mysql.inc on line 172