To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 23 April 2014
News updated: Wednesday April 23 2014 02:33 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


tZim-`n-am\n teJI\v h[-`o-jWn; Ipä-hm-fn-Isf AdÌv sN¿Ww
   


ImkÀtImSv: tZim-`n-am\n teJ-I³ cmtPjv am§m-Sn-s\-Xnsc h[-`o-jWn apg-¡nb kw`-h-¯nð Ipä-hm-fn-Isf DS³ ]nSn-Iq-S-W-saóv ImkÀtImSv {]kv¢ºv s]meo-kn-t\mSv Bh-iy-s¸-«p. ImkÀtImSv _yqtdm-bnð \nóv tPmen Ignªv ho«n-te¡v aS-§sh tZfn-bnð sh¨mWv Ign-ª-Zn-hkw cm{Xn ss_¡nð ]n´p-SÀsó-¯nb kwLw `oj-Wn-s¸-Sp-¯n-b-Xv. DZpa {]tZ-i-§-fnse cmjv{Sob kwLÀj-hp-ambn _Ô-s¸« hmÀ¯-I-fpsS t]cn-emWv `oj-Wn. X§Äs¡-Xnsc hmÀ¯ sImSp-¯mð ssIbpw Imep-ap-ïm-In-sñ-óm-bn-cp-óp `oj-Wn. kzX{´ am[ya {]hÀ¯\w XS-Ê-s¸-Sp-¯pó \o¡w BcpsS `mK-¯p-\n-óp-ïm-bmepw AwKo-I-cn-¡n-ñ. kw`-h-¯nð At\z-jWw \S-¯n {]Xn-Isf AdÌv sN¿-W-saóv {]kv¢ºv {]kn-Uïv sI. hnt\m-ZvN-{µ\pw sk{I-«dn apl-½Zv lmjnapw Bh-iy-s¸-«p.


News Submitted: Wednesday October 12 2011 12:48 PM
  ബൈക്കില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു

  പ്ലസ്വണ്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ മരണം; ലോറി ഡ്രൈവര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  കാസര്‍കോട്ട് എഫ്.ഐ.ആറുകള്‍ ഇനി ഓണ്‍ലൈനില്‍

  ബേരിപദവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ മോഷണം: പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

  എല്‍.ഡി.എഫ് പതിനാലില്‍ കൂടുതല്‍ സീറ്റ് നേടും- കോടിയേരി

  അന്തര്‍ സംസ്ഥാന കവര്‍ച്ചാ സംഘം പിടിയില്‍

  ഉപ്പള കണ്ണാടിപ്പാറയില്‍ ബി.ജെ.പി-ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ സംഘട്ടനം; 4 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

  തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ട വീട്ടുവേലക്കാരിയുടെ മൃതദേഹം പരിയാരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി

  പ്രസവത്തെത്തുടര്‍ന്ന് യുവതി മരിച്ചു

  ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ മാറ്റല്‍; നാളെ മുതല്‍ ലോഡ്ഷെഡിങ്ങ്

  വാട്ട്സ്ആപ്പില്‍ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങള്‍ കൊഴുക്കുന്നു; സൈബര്‍സെല്‍ അന്വേഷണം തുടങ്ങി

  ഗള്‍ഫുകാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി സംശയം; അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കി

  എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിത ബാധിതന്‍ കാറിടിച്ച് മരിച്ചു

  വൃദ്ധ ട്രെയിന്‍ തട്ടി മരിച്ച നിലയില്‍

  നേത്രരോഗ വിദഗ്ധന്‍ ഡോ. പി.വി കേളു അന്തരിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741