To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 26 November 2014
News updated: Wednesday November 26 2014 02:36 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Monday October 10 2011 06:41 PM

kt´mjv\K-dnð Ctóm-h Imdpw _kpw Iq«n-bn-Sn¨v cïp t]À acn¨p
   


sN¦f: kt´mjv \K-dnð _kpw Ctómh Imdpw Iq«n-bn-Sn¨v cïv t]À acn-¨p. _kv bm{X-¡m-cmb 28 t]À¡v ]cn-t¡äp.
Ctómhbnð bm{X sN¿p-I-bm-bn-cpó I®qcnse _m_m t{StUgvkv DSa tXm«S Ing§¸m-d- e£van \m-cmbW `h-\nse ]n. {ioIp-amÀ (38), ss{UhÀ aWn (38) Fón-h-cmWv acn-¨-Xv. Cóp¨¡v Hcp aWn-tbm-sS-bmWv A]-ISw \S-ó-Xv. I®q-cnð \nópw ImkÀtIm-t«¡v hcn-I-bm-bn-cpóp sI.Fð. 13 Iyq 3042 Ctómh Imdpw ImkÀtImSv \nóv I®q-cn-te¡v t]mhp-I-bm-bn-cpó sI.Fð. 13 F³ 1008 tZho dmw _kp-amWv Iq«n-bn-Sn-¨-Xv. Ctómh ImÀ asämcp hml-\s¯ adn-I-S-¡m-\pÅ {ia-¯n-\n-S-bnð _kp-ambn Iq«n-bn-Sn-¨-Xm-sW-ómWv {]mY-anI \nK-a-\w.
ImÀ sh«n-s¸m-fn¨v ]cn-t¡-ä-hsc \m«p-ImÀ sN¦f \mb-\mÀ Bkv]-{Xn-bn-se-¯n-s¨-¦nepw At¸m-tg¡pw cïp t]À acn-¨n-cp-óp.
_kv bm{X-¡mÀ¡pw ]cn-t¡-än-«p-ïv. _kv bm{X-¡m-cmb sNÀ¡-f-bnse kn.F-¨v. A_vZpð dlvam³ (60), I®q-cnse kmPnZv (26), Xfn-¸-d-¼nse kp\nð IpamÀ (33), s]cn-bm-«-Sp-¡s¯ Djm-Ip-amcn (33), Nu¡n abn-em-«n-bnse cma-Ir-jvW³ (65), `mcy KncnP (58), aIÄ ]pjv]-eX (25), _¦ms« koXm-e£van (50), t]c-Sp-¡s¯ hn. \mcm-b-W³ (71) Fón-h-c-S¡w 28 t]À¡mWv ]cn-t¡-ä-Xv. ]cnt¡ähsc sN¦f \mb-\mÀ Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p.

News Submitted: Monday October 10 2011 03:40 PM

News Updated on: Monday October 10 2011 06:41 PM
Comments
How many lives are being lost on roads!
- ishaqtp ,Chattanchal


very sad news, everyone want drive is safely, because of your family always waiting for you.
- Ahamed Patla ,Saudi Aramco, Dammam, KSA
  പെര്‍ളയിലെ ഭര്‍തൃമതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസില്‍ രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  മംഗലാപുരത്ത് മീന്‍ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് സ്വകാര്യബസ് മറിഞ്ഞു; രണ്ടുമരണം, 15പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

  പേവിഷബാധയേറ്റ് ഗൃഹനാഥന്‍ മരിച്ച സംഭവം നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി

  ജ്യേഷ്ഠന്‍റെ വിവാഹത്തിന് നാട്ടില്‍ വരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിനിടെ അതൃകുഴി സ്വദേശി ദുബായില്‍ മരിച്ചു

  ചെരിപ്പിനുള്ളില്‍ ഒളിപ്പിച്ച് സ്വര്‍ണം കടത്താന്‍ ശ്രമം; കീഴൂര്‍ സ്വദേശി പിടിയില്‍

  പൈവളിഗെയില്‍ സി.പി.എമ്മും ബി.ജെ.പിയും ഭായി-ഭായി; സംഘട്ടനകേസ് ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് പറഞ്ഞുതീര്‍ത്തു

  ബാര്‍കോഴ വിവാദം: മാണിയെ പുറത്താക്കി സമഗ്രാന്വേഷണം നടത്താന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാവണം -കോടിയേരി

  സംശയ സാഹചര്യത്തില്‍ കാറില്‍ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന പെര്‍ളയിലെ ഭര്‍തൃമതിയും രണ്ട് യുവാക്കളും വിട്ളയില്‍ പിടിയില്‍

  ബെല്‍ത്തങ്ങാടിയിലെ സ്ഥലം കാട്ടി കോട്ടയം സ്വദേശിയില്‍ നിന്നും 50ലക്ഷം രൂപ തട്ടി; ബദിയടുക്കയിലെ രണ്ടുപേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

  രണ്ടുകിലോ സ്വര്‍ണവുമായി കാസര്‍കോട് സ്വദേശി കരിപ്പൂരില്‍ പിടിയില്‍

  കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ബസും പിക്കപ്പ് വാനും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബീഹാര്‍ സ്വദേശി മരിച്ചു

  സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗ്: പണം തട്ടിയ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി മുംബൈയില്‍ പിടിയില്‍

  പാലുമായി മടങ്ങുകയായിരുന്ന അമ്മയില്‍ നിന്നും മനോരോഗി കുഞ്ഞിനെ തട്ടിയെടുത്തോടി; നാട്ടുകാര്‍ പിന്തുടര്‍ന്ന് പിടിച്ചു

  ബായാറില്‍ സി.പി.എം-ബി.ജെ.പി സംഘട്ടനം; അഞ്ചുപേര്‍ക്ക് പരിക്ക്, ബൈക്ക് തകര്‍ത്തു

  വൈകല്യമുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രത്യേക നയം രൂപീകരിക്കും-മന്ത്രി മുനീര്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036