To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 04 March 2015
News updated: Wednesday March 04 2015 03:00 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Monday October 10 2011 06:41 PM

kt´mjv\K-dnð Ctóm-h Imdpw _kpw Iq«n-bn-Sn¨v cïp t]À acn¨p
   


sN¦f: kt´mjv \K-dnð _kpw Ctómh Imdpw Iq«n-bn-Sn¨v cïv t]À acn-¨p. _kv bm{X-¡m-cmb 28 t]À¡v ]cn-t¡äp.
Ctómhbnð bm{X sN¿p-I-bm-bn-cpó I®qcnse _m_m t{StUgvkv DSa tXm«S Ing§¸m-d- e£van \m-cmbW `h-\nse ]n. {ioIp-amÀ (38), ss{UhÀ aWn (38) Fón-h-cmWv acn-¨-Xv. Cóp¨¡v Hcp aWn-tbm-sS-bmWv A]-ISw \S-ó-Xv. I®q-cnð \nópw ImkÀtIm-t«¡v hcn-I-bm-bn-cpóp sI.Fð. 13 Iyq 3042 Ctómh Imdpw ImkÀtImSv \nóv I®q-cn-te¡v t]mhp-I-bm-bn-cpó sI.Fð. 13 F³ 1008 tZho dmw _kp-amWv Iq«n-bn-Sn-¨-Xv. Ctómh ImÀ asämcp hml-\s¯ adn-I-S-¡m-\pÅ {ia-¯n-\n-S-bnð _kp-ambn Iq«n-bn-Sn-¨-Xm-sW-ómWv {]mY-anI \nK-a-\w.
ImÀ sh«n-s¸m-fn¨v ]cn-t¡-ä-hsc \m«p-ImÀ sN¦f \mb-\mÀ Bkv]-{Xn-bn-se-¯n-s¨-¦nepw At¸m-tg¡pw cïp t]À acn-¨n-cp-óp.
_kv bm{X-¡mÀ¡pw ]cn-t¡-än-«p-ïv. _kv bm{X-¡m-cmb sNÀ¡-f-bnse kn.F-¨v. A_vZpð dlvam³ (60), I®q-cnse kmPnZv (26), Xfn-¸-d-¼nse kp\nð IpamÀ (33), s]cn-bm-«-Sp-¡s¯ Djm-Ip-amcn (33), Nu¡n abn-em-«n-bnse cma-Ir-jvW³ (65), `mcy KncnP (58), aIÄ ]pjv]-eX (25), _¦ms« koXm-e£van (50), t]c-Sp-¡s¯ hn. \mcm-b-W³ (71) Fón-h-c-S¡w 28 t]À¡mWv ]cn-t¡-ä-Xv. ]cnt¡ähsc sN¦f \mb-\mÀ Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p.

News Submitted: Monday October 10 2011 03:40 PM

News Updated on: Monday October 10 2011 06:41 PM
Comments
How many lives are being lost on roads!
- ishaqtp ,Chattanchal


very sad news, everyone want drive is safely, because of your family always waiting for you.
- Ahamed Patla ,Saudi Aramco, Dammam, KSA
  വിസ തട്ടിപ്പ്: അന്വേഷണം ഊര്‍ജ്ജിതം; ഇടനിലക്കാരും കുടുങ്ങിയേക്കും

  142 കുപ്പി വിദേശമദ്യവുമായി അറസ്റ്റില്‍

  കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസിന് നേരെ കല്ലേറ്; മൂന്ന് യാത്രക്കാര്‍ക്ക് പരിക്ക്

  ടിപ്പര്‍ ലോറി ഓട്ടോയിലിടിച്ച് നാലുപേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

  സീതാംഗോളി വ്യവസായ പാര്‍ക്കിലെ 500 ഏക്കറിലേറെ സ്ഥലത്തെ തീയണച്ചത് 6 മണിക്കൂറിലേറെ പരിശ്രമിച്ച്

  തലയില്‍ പുഴുവരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ട യുവാവിനെ കാസര്‍കോട് ജനറല്‍ ആസ്പത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി

  കാട്ടുപന്നിശല്യം രൂക്ഷം; കുത്തേറ്റ് തൊഴിലാളിക്ക് പരിക്ക്

  പരോളിലിറങ്ങി മുങ്ങിയ പ്രതി അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം അറസ്റ്റില്‍

  സുഹൃത്തിന് പെണ്ണുകാണാന്‍ പോയ യുവാവ് കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

  തീവണ്ടിയില്‍ യുവാവിനെ അക്രമിച്ച മൂന്ന് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  സിംഗപ്പൂര്‍ കപ്പലില്‍ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങള്‍ തട്ടി; ഒരാള്‍ അറസ്റ്റില്‍

  പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്: ഒരാള്‍ റിമാണ്ടില്‍, ഇടനിലക്കാരിയടക്കം നാലുപേര്‍ ഒളിവില്‍

  വേളാങ്കണ്ണി തീര്‍ത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്പോള്‍ വാഹനാപകടം; മാലക്കല്ല് സ്വദേശി മരിച്ചു

  കോഴിക്കെട്ട്: ആറുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍, 3 കോഴിയും പണവും പിടികൂടി

  ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി നരഹത്യാശ്രമക്കേസില്‍ അറസ്റ്റില്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036