To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 16 April 2014
News updated: Wednesday April 16 2014 03:45 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


bphXn InW-änð NmSn; c£-s¸-Sp-¯m-\n-d-§nb bphm-¡fpw IpSp§n
   


D¸f: InWänð NmSnb bph-Xn-sbbpw c£-s¸-Sp-¯m-\n-d§n InW-änð IpSp-§nb \mev bphm-¡-sfbpw ^bÀt^mgvkv kwLw kml-kn-I-ambn c£-s¸-Sp-¯n. Cóse cm{Xn ]¨n-e-¼md apfn-ô-bn-emWv kw`-hw.
X_vkod (18)bmWv cm{Xn 10.30 aWn-tbmsS InWänð NmSn-b-Xv. hnh-c-a-dnªv HmSn-sb-¯nb \mev bphm-¡Ä X_vko-dsb c£-s¸-Sp-¯m³ InW-dn-en-d-§n. Fómð Gsd-t\cw ]cn-{i-an-s¨-¦nepw ChÀ¡v apI-fn-te¡v Ib-dm-\m-bn-ñ. bph-Xn-b-S¡w Aôp-t]cpw At_m-[m-h-Ø-bn-em-bn.
D¸-f-bnð\n-só-¯nb ^bÀt^mgvkv kwLw \oï ]cn-{i-a-¯n-s\m-Sp-hnð Aôp-t]-scbpw apI-fn-se-¯n-¡p-I-bm-bn-cp-óp. 65 ASn-tbmfw XmgvNbpw 15 ASn-tbmfw shÅ-hp-apÅ InW-dn-emWv IpSp-§n-b-Xv. ^bÀt^mgvkv Akn. tÌj³ Hm^o-kÀ kn.]n. B\-µ³, ^bÀam-ò-m-cmb sI.F. at\mPv IpamÀ, sI. cma-N-{µ³, tlmw KmÀUp-am-cmb kn.hn. \mcm-b-W³, thWp, sI.kn. ]hn-{X³ Fón-hÀ c£m-{]-hÀ¯-\-¯n\v t\Xr-Xzw-\ðIn.
X_vko-dsb awK-em-]pcw Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n¨p.


News Submitted: Sunday October 02 2011 03:59 PM
  മക്കള്‍ക്കൊപ്പം ബീച്ചില്‍ കുളിക്കുന്നതിനിടയില്‍ ഭെല്‍ ജീവനക്കാരന്‍ കടലില്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു

  നിര്‍ത്തിയിട്ട ഓട്ടോയ്ക്ക് പിന്നില്‍ ബൈക്കിടിച്ച് സ്റ്റുഡിയോ ഉടമ മരിച്ചു

  വിഷുക്കണിയൊരുക്കുന്നതിനിടയില്‍ വീട്ടമ്മ ഏണിയില്‍ നിന്നു വീണു മരിച്ചു

  സ്വര്‍ണക്കടത്ത്: മൂന്ന് കാസര്‍കോട് സ്വദേശികള്‍ പിടിയില്‍

  ഭാര്യയെ മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ച് ചുട്ടുകൊല്ലാന്‍ ശ്രമം

  നിര്‍ത്തിയിട്ട ബസ് പിറകോട്ടോടി കാറിലും ഓട്ടോയിലും ഇടിച്ചു; നാലുപേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

  ഉദുമ പടിഞ്ഞാറില്‍ അക്രമം; യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകന് ഗുരുതരം

  തായലങ്ങാടിയില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ മാരുതി വാനിന് തീപിടിച്ചു

  59 പവന്‍ സ്വര്‍ണവുമായി രണ്ട് കാസര്‍കോട് സ്വദേശികള്‍ പിടിയില്‍

  വീട്ടമ്മയെ അഞ്ചംഗ സംഘം ചവിട്ടി പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചു

  വീടിന്‍റെ ജനല്‍ ഗ്ലാസ് തകര്‍ത്തു; യുവാവിനെ മര്‍ദ്ദിച്ചു

  മാവുങ്കാലിലെ ഫര്‍ണ്ണിച്ചര്‍ കടക്ക് സമീപം കൂട്ടിയിട്ട മരഉരുപ്പടികള്‍ക്ക് തീയിട്ടു

  അമിത വിശ്വാസത്തില്‍ എല്‍.ഡി.എഫ്; അടിയൊഴുക്കില്‍ പ്രതീക്ഷയര്‍പ്പിച്ച് യു.ഡി.എഫ്

  യുവതി തീകൊളുത്തി മരിച്ചത് ഭര്‍ത്താവുമായുണ്ടായ വഴക്കിനെ തുടര്‍ന്നെന്ന് സംശയം

  കുരുത്തോലയേന്തി ഓശാനപെരുന്നാള്‍ ആഘോഷിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741