To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 22 October 2014
News updated: Wednesday October 22 2014 03:49 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


hnam-\-Zp-c´w: Unhn-j³ s_ôv hn[n-s¡-Xnsc XpSÀ\-S-]-Sn¡v Btem-N\
   


ImkÀtImSv: \jvS-]-cn-lmcw kw_-Ôn¨v Unhn-j³ s_ôv hn[n-s¡-Xnsc XpSÀ\-S-]Sn kzoI-cn-¡p-ó-Xn-s\-¸än Btem-Nn-¡m³ Zpc-´-¯nð ac-W-s¸-«-h-cpsS _Ôp-¡Ä tbmKw tNcp-óp. acn-¨-h-cpsS IpSpw-_-¯n\v 75 e£w cq] \ðI-W-sa-óm-bn-cpóp kn¦nÄ s_ônsâ D¯-c-hv. CXmWv FbÀ-C-´y-bpsS lc-Pnsb XpSÀóv Unhn-j³ s_ôv d±m-¡n-b-Xv. CXn-s\-Xnsc kp{]ow tImS-Xnsb kao-]n-¡p-ó-Xns\¸än _Ôp-¡-fpsS tbmKw Btem-Nn-¡pw. A]-I-S-¯nð aI³ acn¨ Bcn-¡m-Sn-bnse A_vZpð kem-amWv t\cs¯ kn¦nÄ s_ônð \nóv hn[n tXSn-bn-cp-ó-Xv. CXv d±m-¡n-s¡m-ïpÅ Unhn-j³ s_ônsâ hn[n IpSpw-_-§Ä¡v CSn-¯o-bm-sbóv A_vZpð kemw ]d-ªp. taðt¡m-S-Xnsb kao-]n-¡m³ ]Ww thWw. F¦nepw hn[n-¸-IÀ¸v e`n-¨-tijw F´mWv sN¿m³ ]äp-I-sbóv ]cn-tim-[n¡psaóv
A_vZpðkemw ]dªp.


News Submitted: Friday August 26 2011 03:16 PM
  തീവണ്ടിയിലെ കൊല: രേഖാചിത്രവുമായി സാമ്യമുള്ള യുവാവ് കുറ്റിപ്പുറത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയില്‍

  ബൈക്കുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് ആള്‍കൂട്ടത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി; ഒരാള്‍ മരിച്ചു, വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് ഗുരുതരം

  ആനക്കല്ലിലെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം കൊള്ളയടിക്കാന്‍ പദ്ധതിയിട്ട സംഘം പിടിയില്‍; തോക്കും കൊടുവാളുകളും കണ്ടെടുത്തു

  ടെന്പോ പാലത്തിലെ കുഴിയില്‍ കുടുങ്ങി; ഒരു മണിക്കൂര്‍ ഗതാഗതം മുടങ്ങി

  രജനിയുടെ കൊല: ഫോറന്‍സിക് വിദഗ്ധര്‍ തെളിവ് ശേഖരിച്ചു

  ക്രൂരകൃത്യം ഒറ്റക്കെന്ന് പൊലീസ്; കൊലക്ക് കാരണം വഴിവിട്ട ബന്ധം

  ഇടിമിന്നല്‍: ഭെല്ലില്‍ കന്പ്യൂട്ടറുകളും ബയോമെട്രിക് സിസ്റ്റവും നശിച്ചു; കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് 17കാരന് ഷോക്കേറ്റു

  17കാരിയെ വീട്ടില്‍ കയറി പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി റിമാണ്ടില്‍

  ബോംബേറുകേസിലെ പ്രതിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത് ആര്‍.എസ്.എസിനെ പ്രീണിപ്പിക്കാന്‍ -പിണറായി

  വിഭജനം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായില്ല; കൂഡ്ലു വില്ലേജ് അസൌകര്യങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വീര്‍പ്പുമുട്ടുന്നു

  പെണ്‍കുട്ടിക്കെതിരെ വീട്ടില്‍ കയറി പീഡനം; കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കെതിരെ കേസ്

  മടിക്കൈ കുഞ്ഞിക്കണ്ണന് ചുവന്ന മണ്ണിന്‍റെ യാത്രാമൊഴി

  കോട്ടക്കണ്ണി റോഡില്‍ മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പ് കത്തിനശിച്ചു

  ഇടിമിന്നലില്‍ രണ്ട് വീടുകളുടെ ചുമര്‍ പിളര്‍ന്നു

  കാണാതായ യുവാവിന്‍റെ ജഡം കുളത്തില്‍ കണ്ടെത്തി
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036