To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 25 July 2014
News updated: Friday July 25 2014 04:14 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


Imª§mSv Un.ssh.-F^v.sF. amÀ¨nð D´pw XÅpw
   


Imª-§m«v ka-c-¡mcpw s]meokpw X½nð \Só D´pw XÅpw
Imª§mSv: ]mtam-en³ tIknð Btcm-]W hnt[-b-\mb apJy-a{´n D½³Nmïn cmPn sh¡-W-sa-óm-h-iy-s¸«v Un.ssh.-F-^v.-sF-bpsS t\Xr-Xz-¯nð Xmeq¡v Hm^o-kn-te¡v \S-¯nb amÀ¨nð D´pw XÅp-w. amÀ¨v XS-bp-ó-Xn-\n-S-bnð Hcp {]hÀ¯-I³ s]meo-knsâ em¯n ]nSn-¨p-hm-§n-b-XmWv kwLÀj-¯n-\n-S-bm-¡n-b-Xv. kn.]n.-Fw. Pnñm sk{I-t«-dn-b-äwKw Fw. cmP-tKm-]m-e³ DðLm-S\w sNbvXp. {]kn-Uïv knPn amXyp A[y-£X hln-¨p. F.hn. kRvP-b³ kzmKXw ]d-ªp. Fw. cmPo-h³, sI. aWn-I-WvT³, am[-h³ aWn-b-d, inhPn shÅn-t¡m¯v t\XrXzw \ðIn.


News Submitted: Friday August 26 2011 03:14 PM
  പി. കരുണാകരന്‍ എം.പിയുടെ പി.എ പി.ബി മനോജന്‍ അന്തരിച്ചു

  മരുമകനെ അക്രമക്കേസില്‍ പ്രതിയാക്കി; പെരിയ മണ്ഡലം കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡണ്ട് രാജിവെച്ചു

  കൂടാരത്തില്‍ നിന്നും പണവുമായി ഓടിയ മൂന്ന് കുട്ടികള്‍ പിടിയില്‍

  27-ാം രാവും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒന്നിച്ചെത്തി, ലൈലത്തുല്‍ ഖദ്ര്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച് വിശ്വാസികള്‍ പള്ളികളിലേക്കൊഴുകി

  കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് എസ്.ഐക്ക് സാരമായി പരിക്ക്

  പെരിങ്കടിയില്‍ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് 15 പവനും പണവും കവര്‍ന്നു

  ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഉണ്ടുമടങ്ങുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ ശൂന്യം

  വീടിന് മേല്‍ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് വീണു, തെങ്ങ് വീണ് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് തകര്‍ന്നു

  വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് നാലരപവന്‍ സ്വര്‍ണവും 12,000 രൂപയും കവര്‍ന്നു

  വ്യാപാരിയെ മര്‍ദ്ദിച്ചുവീഴ്ത്തി സ്കൂട്ടറും പണവും കവര്‍ന്നു

  കുറ്റിക്കോലിലെ വിമത വിഭാഗം 'ഷൊര്‍ണൂര്‍ മോഡല്‍' പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങുന്നു

  സ്നേഹ സൌഹൃദം വിളന്പി അവര്‍ ഇഫ്താര്‍ വിരുന്നൊരുക്കി

  മീന് തൊട്ടാല്‍പൊള്ളുന്ന വില; ഒരു അയലക്ക് 80 രൂപ

  കാറിടിച്ച് തെറിച്ചുവീണ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ വിദ്യാര്‍ത്ഥി മറ്റൊരു കാറിടിച്ച് മരിച്ചു

  ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ല; കൊറഗ ബാലിക മരിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036