To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 06 March 2015
News updated: Friday March 06 2015 03:04 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Tuesday August 23 2011 09:38 PM

I®nñmsX P\n¨v acn¨ Ip«nbpsS Nn{Xw amXr-`qan BgvN-¸-Xn-¸nsâ apJ-Nn{Xw
   


tImgn-t¡mSv: amXr-`qan BgvN-¸-Xn-¸nsâ ]pXnb e¡-¯nð D¯-c-tZ-i-¯nð {]kn-²o-I-cn¨ F³tUm-kÄ^m³ Nn{Xw apJ-Nn-{Xambn.F³tUm-kÄ^m³ taJ-e-bnse bphXn {]k-hn¡p-Ibpw aWn-¡q-dp-IÄ¡Iw ac-W-s¸-Sp-Ibpw sNbvX Ipªnsâ Nn{X-amWv amXr-`qan BgvN-¸-Xn-¸nsâ ]pXnb e¡-¯nð apJ-Nn-{X-ambn A¨-Sn-¨p-h-ó-Xv. D¯-c-tZiw dnt¸mÀ«À jm^n sXcp-h¯v ImkÀtImSv P\-dð Bkv]-{Xn-bnð \nóv ]IÀ¯-b-XmWo Nn{Xw. "hnj-hm-ZnIÄ¡v Hcp Xpdó I¯v' Fó Xe-s¡-«nð s{]m^. Fw.F. dlvam³ Fgp-Xnb IhÀ tÌmdn-s¡m-¸-amWv Cu Nn{Xw tNÀ¯n-«p-Å-Xv. I®p-sI-«nb tImS-Xn¡pw I®p-Im-Wm¯ `c-W-Iq-S-¯n\pw I®p aª-fn-¨p-t]mb hn]-Wn¡pw apón-te¡v Fw.F. dlvamsâ kXy-hmMv aqew Fó apJ-hp-c-tbm-sS-bmWv amXr-`qan teJ\w {]kn-²o-I-cn¨ncn¡p-ó-Xv.


News Submitted: Tuesday August 23 2011 01:17 PM

News Updated on: Tuesday August 23 2011 09:38 PM
  കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ബസിടിച്ച് കാല്‍നടയാത്രക്കാരന് സാരമായി പരിക്ക്; നാട്ടുകാര്‍ ബസ് തടഞ്ഞു

  മുക്കുപണ്ടം പണയപ്പെടുത്തി പബ്ലിക് സര്‍വന്‍റ്സ് സൊസൈറ്റിയില്‍ നിന്ന് മൂന്നേകാല്‍ ലക്ഷം രൂപ തട്ടി; പൊലീസ് കേസെടുത്തു

  പെട്രോള്‍ ബങ്കിലെ മീറ്റര്‍ ഓഫ് ചെയ്ത് രണ്ടേകാല്‍ ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത ജീവനക്കാരന്‍ പിടിയില്‍

  ബൈക്ക് യാത്രക്കാരെ രക്ഷിക്കാന്‍ വെട്ടിച്ച ബസ് ലോറിയിലിടിച്ചു

  അജ്ഞാതന്‍ മരിച്ച നിലയില്‍

  ചെര്‍ക്കളയിലെ ദിനേശ്ബീഡി കന്പനിക്ക് തീവെച്ചു; സി.പി.എം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചു

  ഷാഫിയുടെ മയ്യത്ത് ഖബറടക്കി; ഞെട്ടല്‍ മാറാതെ തെക്കില്‍ ഗ്രാമം

  കുത്താനുപയോഗിച്ച കത്തി ഗോവ ബീച്ചില്‍ വലിച്ചെറിഞ്ഞുവെന്ന് പ്രതികളുടെ മൊഴി

  ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ബൈക്കില്‍ കറങ്ങി; രേഖകളില്ലാതെ ഓടിയ 150ലേറെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങള്‍ പിടിച്ചു

  ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്‍ററിലെ ഡോക്ടറെ സ്ഥലംമാറ്റി; പകരം നിയമനമില്ല

  വിസ തട്ടിപ്പ്: അന്വേഷണം ഊര്‍ജ്ജിതം; ഇടനിലക്കാരും കുടുങ്ങിയേക്കും

  142 കുപ്പി വിദേശമദ്യവുമായി അറസ്റ്റില്‍

  കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസിന് നേരെ കല്ലേറ്; മൂന്ന് യാത്രക്കാര്‍ക്ക് പരിക്ക്

  ടിപ്പര്‍ ലോറി ഓട്ടോയിലിടിച്ച് നാലുപേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

  സീതാംഗോളി വ്യവസായ പാര്‍ക്കിലെ 500 ഏക്കറിലേറെ സ്ഥലത്തെ തീയണച്ചത് 6 മണിക്കൂറിലേറെ പരിശ്രമിച്ച്
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036