To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 24 July 2014
News updated: Wednesday July 23 2014 04:00 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


apc-fo-ch kvac-W-bp-WÀ¯n tim`m-bm-{X-IÄ
   


Imª-§m«v Cóse \Só tim`m-bm-{X-bnð \nóv
ImkÀtImSv: {ioIrjvW Pòm-jvS-an-tbm-S-\p-_-Ôn¨v Pnñ-bn-se§pw tim`m-bm-{X-IÄ \S-óp. kv{XoIfpw Ip«n-I-fp-a-S¡w \qdp-I-W-¡n-\m-fp-IÄ ]s¦-Sp-¯p. Xme-s¸m-en-tb-´nb _men-I-amcpw {ioIr-jvW-th-j-[m-cn-I-fmb Ip«n-Ifpw ap¯p-¡p-S-I-tf-´nb kv{XoIfpw AWn \nc-óp. Ne\þ\nÝe Zriy-§fpw shSn-s¡«pw tim`mbm{X¡v sImgp-t¸-In.ImkÀtImSv añn-ImÀÖp\ t£{X ]cn-k-c-¯p-\n-óm-cw-`n¨ tim`m-bm{X \K-cw-Npän. t_mhn-¡m-\¯v tim`m-bm-{Xbv¡v tijw [mÀ½nI kt½-f\w \S-¯n. BÀ.-F-kv.-F-kv. Imcy-hmlv A\-´-]-ß-\m` DðLm-S\w sNbvXp. ]c-h-\-Sp¡w _me-tKm-Ip-ew aÞ-e-¯nsâ t\Xr-Xz-¯nð \Só tim`m-bm{X Xe-¢mbn kp{_-ÒWy kzman t£{X-¯nð kwK-an-¨p. hb-emw-Ipgn {ioIrjvW _me-tKm-Ipew, tZfn ZpÀKmw_ _me-tKm-Ip-ew, Aca--§m\w inhPn _me-tKm-Ip-ew, ]Ån-¸pdw [À½-imkvXm _me-tKm-Ipew Fón-hbpw tim`m-bm{X \S-¯n.I®-\mbn:


News Submitted: Monday August 22 2011 03:20 PM
  വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് നാലരപവന്‍ സ്വര്‍ണവും 12,000 രൂപയും കവര്‍ന്നു

  വ്യാപാരിയെ മര്‍ദ്ദിച്ചുവീഴ്ത്തി സ്കൂട്ടറും പണവും കവര്‍ന്നു

  കുറ്റിക്കോലിലെ വിമത വിഭാഗം 'ഷൊര്‍ണൂര്‍ മോഡല്‍' പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങുന്നു

  സ്നേഹ സൌഹൃദം വിളന്പി അവര്‍ ഇഫ്താര്‍ വിരുന്നൊരുക്കി

  മീന് തൊട്ടാല്‍പൊള്ളുന്ന വില; ഒരു അയലക്ക് 80 രൂപ

  കാറിടിച്ച് തെറിച്ചുവീണ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ വിദ്യാര്‍ത്ഥി മറ്റൊരു കാറിടിച്ച് മരിച്ചു

  ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ല; കൊറഗ ബാലിക മരിച്ചു

   തീവണ്ടിയില്‍ കഞ്ചാവ് കടത്ത്: തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

  ആസ്പത്രിയില്‍ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാന്‍ ആരും വന്നില്ല; വീണ് പരിക്കേറ്റ പാച്ചു കണ്ണീരോടെ കഴിയുന്നു

  മൊഗ്രാല്‍ നാങ്കിയില്‍ കടലാക്രമണം രൂക്ഷം; കടല്‍ഭിത്തി തകര്‍ന്നു; 4 വീടുകള്‍ക്ക് ഭീഷണി

  സുഹൃത്തിന്‍റെ ചതി; മയക്കുമരുന്ന് കേസില്‍പെട്ട് ജയിലിലായ റാഷിദ് ജയില്‍മോചിതനായി

  നിസ്കാരത്തിനിടയില്‍ ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ കുഴഞ്ഞുവീണുമരിച്ചു

  ഇരിയ മുട്ടിച്ചരലില്‍ പുലി ഇറങ്ങി

  സി.പി.എം ബേഡകം ഏരിയാ സെക്രട്ടറിയെ ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കത്തില്‍ വിമത വിഭാഗം ഒറ്റപ്പെട്ടു

  അണക്കെട്ട് നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞു; ഉപ്പളയില്‍ വ്യാപക കൃഷിനാശം
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036