To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Tuesday, 23 September 2014
News updated: Tuesday September 23 2014 04:06 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


apc-fo-ch kvac-W-bp-WÀ¯n tim`m-bm-{X-IÄ
   


Imª-§m«v Cóse \Só tim`m-bm-{X-bnð \nóv
ImkÀtImSv: {ioIrjvW Pòm-jvS-an-tbm-S-\p-_-Ôn¨v Pnñ-bn-se§pw tim`m-bm-{X-IÄ \S-óp. kv{XoIfpw Ip«n-I-fp-a-S¡w \qdp-I-W-¡n-\m-fp-IÄ ]s¦-Sp-¯p. Xme-s¸m-en-tb-´nb _men-I-amcpw {ioIr-jvW-th-j-[m-cn-I-fmb Ip«n-Ifpw ap¯p-¡p-S-I-tf-´nb kv{XoIfpw AWn \nc-óp. Ne\þ\nÝe Zriy-§fpw shSn-s¡«pw tim`mbm{X¡v sImgp-t¸-In.ImkÀtImSv añn-ImÀÖp\ t£{X ]cn-k-c-¯p-\n-óm-cw-`n¨ tim`m-bm{X \K-cw-Npän. t_mhn-¡m-\¯v tim`m-bm-{Xbv¡v tijw [mÀ½nI kt½-f\w \S-¯n. BÀ.-F-kv.-F-kv. Imcy-hmlv A\-´-]-ß-\m` DðLm-S\w sNbvXp. ]c-h-\-Sp¡w _me-tKm-Ip-ew aÞ-e-¯nsâ t\Xr-Xz-¯nð \Só tim`m-bm{X Xe-¢mbn kp{_-ÒWy kzman t£{X-¯nð kwK-an-¨p. hb-emw-Ipgn {ioIrjvW _me-tKm-Ipew, tZfn ZpÀKmw_ _me-tKm-Ip-ew, Aca--§m\w inhPn _me-tKm-Ip-ew, ]Ån-¸pdw [À½-imkvXm _me-tKm-Ipew Fón-hbpw tim`m-bm{X \S-¯n.I®-\mbn:


News Submitted: Monday August 22 2011 03:20 PM
  ഓപ്പറേഷന്‍ കുബേര: കാറില്‍ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന പൈവളികെ സ്വദേശി ചെക്കുകളും മുദ്രപത്രങ്ങളുമായി അറസ്റ്റില്‍

  അക്രമം പിണറായിയുടെ അറിവോടെ-എ.വി താമരാക്ഷന്‍

  റെയില്‍വെ ട്രാക്കിലെ അറ്റകുറ്റപണിക്കിടെ ഗ്യാസ് സിലണ്ടര്‍ ചോര്‍ന്നത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി

  യുവാവിനെ മര്‍ദ്ദിച്ച് സ്വര്‍ണ്ണാഭരണവും പണവും കവര്‍ന്ന കേസ്; ഉപ്പള സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേര്‍കൂടി കൊച്ചിയില്‍ പിടിയില്‍

  ബേഡകത്ത് കടുത്ത നിലപാടുകളുമായി ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

  നാടന്‍തോക്കുമായി എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമയടക്കം രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍; കാര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍

  നിയന്ത്രണംവിട്ട കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ബസ് കള്‍വര്‍ട്ടിലും വൈദ്യുതി തൂണിലും ഇടിച്ചു

  ഫ്രൂട്ട്ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ച കുട്ടിയുടെ ചുണ്ടുകള്‍ പൊള്ളി

  ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തില്‍ ഉദുമ ഗവ. കോളേജ് മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

  കടത്ത് തുടങ്ങി; 26 ലിറ്റര്‍ കര്‍ണ്ണാടക മദ്യവുമായി മജ്ബയല്‍ സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

  മംഗലാപുരത്ത് വൈദ്യുതി വിതരണ കന്പനി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു

  കളിപ്പാട്ടങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്ത്: പാറക്കട്ട, തളങ്കര സ്വദേശികള്‍ അറസ്റ്റില്‍

  സഹോദരനു പിന്നാലെ സഹോദരിയും മരിച്ചു

  പിടികിട്ടാപുള്ളി നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെ ഗോവയില്‍ പിടിയില്‍

  പള്ളം നടപ്പാലം തകര്‍ന്നിട്ട് ഒരു മാസം; നന്നാക്കാനുള്ള നടപടി നീളുന്നു
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036