To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 24 April 2014
News updated: Wednesday April 23 2014 02:33 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


apc-fo-ch kvac-W-bp-WÀ¯n tim`m-bm-{X-IÄ
   


Imª-§m«v Cóse \Só tim`m-bm-{X-bnð \nóv
ImkÀtImSv: {ioIrjvW Pòm-jvS-an-tbm-S-\p-_-Ôn¨v Pnñ-bn-se§pw tim`m-bm-{X-IÄ \S-óp. kv{XoIfpw Ip«n-I-fp-a-S¡w \qdp-I-W-¡n-\m-fp-IÄ ]s¦-Sp-¯p. Xme-s¸m-en-tb-´nb _men-I-amcpw {ioIr-jvW-th-j-[m-cn-I-fmb Ip«n-Ifpw ap¯p-¡p-S-I-tf-´nb kv{XoIfpw AWn \nc-óp. Ne\þ\nÝe Zriy-§fpw shSn-s¡«pw tim`mbm{X¡v sImgp-t¸-In.ImkÀtImSv añn-ImÀÖp\ t£{X ]cn-k-c-¯p-\n-óm-cw-`n¨ tim`m-bm{X \K-cw-Npän. t_mhn-¡m-\¯v tim`m-bm-{Xbv¡v tijw [mÀ½nI kt½-f\w \S-¯n. BÀ.-F-kv.-F-kv. Imcy-hmlv A\-´-]-ß-\m` DðLm-S\w sNbvXp. ]c-h-\-Sp¡w _me-tKm-Ip-ew aÞ-e-¯nsâ t\Xr-Xz-¯nð \Só tim`m-bm{X Xe-¢mbn kp{_-ÒWy kzman t£{X-¯nð kwK-an-¨p. hb-emw-Ipgn {ioIrjvW _me-tKm-Ipew, tZfn ZpÀKmw_ _me-tKm-Ip-ew, Aca--§m\w inhPn _me-tKm-Ip-ew, ]Ån-¸pdw [À½-imkvXm _me-tKm-Ipew Fón-hbpw tim`m-bm{X \S-¯n.I®-\mbn:


News Submitted: Monday August 22 2011 03:20 PM
  ബൈക്കില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു

  പ്ലസ്വണ്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ മരണം; ലോറി ഡ്രൈവര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  കാസര്‍കോട്ട് എഫ്.ഐ.ആറുകള്‍ ഇനി ഓണ്‍ലൈനില്‍

  ബേരിപദവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ മോഷണം: പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

  എല്‍.ഡി.എഫ് പതിനാലില്‍ കൂടുതല്‍ സീറ്റ് നേടും- കോടിയേരി

  അന്തര്‍ സംസ്ഥാന കവര്‍ച്ചാ സംഘം പിടിയില്‍

  ഉപ്പള കണ്ണാടിപ്പാറയില്‍ ബി.ജെ.പി-ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ സംഘട്ടനം; 4 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

  തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ട വീട്ടുവേലക്കാരിയുടെ മൃതദേഹം പരിയാരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി

  പ്രസവത്തെത്തുടര്‍ന്ന് യുവതി മരിച്ചു

  ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ മാറ്റല്‍; നാളെ മുതല്‍ ലോഡ്ഷെഡിങ്ങ്

  വാട്ട്സ്ആപ്പില്‍ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങള്‍ കൊഴുക്കുന്നു; സൈബര്‍സെല്‍ അന്വേഷണം തുടങ്ങി

  ഗള്‍ഫുകാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി സംശയം; അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കി

  എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിത ബാധിതന്‍ കാറിടിച്ച് മരിച്ചു

  വൃദ്ധ ട്രെയിന്‍ തട്ടി മരിച്ച നിലയില്‍

  നേത്രരോഗ വിദഗ്ധന്‍ ഡോ. പി.വി കേളു അന്തരിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741