To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Tuesday, 27 January 2015
News updated: Tuesday January 27 2015 03:04 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash


Fkv.-Un.-]n.-sFþ apÉnw eoKv kwL-«\w; \mev t]À¡v ]cn-t¡äp
   


ImkÀtImSv: Iñ-ss¦-bnð RmbdmgvN cm{Xn \Só Fkv.-Un.-]n.-sF-þ-apÉnw eoKv kwL-«-\-¯nð \mev t]À¡v ]cn-t¡-äp.
apÉnw eoKv {]hÀ¯-I-cmb sam{Kmð]p-¯q-cnse Aºmkv (23), A_vZpð hlm_v (26), Fkv.-Un.-]n. sF. {]hÀ¯-I-cmb Iñ-ss¦-bnse apl-½Zv khmZv (20), sam{Kmð]p-¯qÀ ]ón-¡p-ónse apl-½Zv (22) Fón-hÀ¡mWv ]cn-t¡-ä-Xv. P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. RmbdmgvN cm{Xn 12aWn-tbmsS sam{Kmð]p-¯qÀ ]ômb¯v tIc-tfm-Õhw \S-¡pó Iñss¦ {Kuïnð aÕ-c-§Ä \S-¡p-t¼mÄ \nÊmc {]iv\-¯nsâ t]cnð X§sf B{I-an-¡p-I-bm-bn-cp-óp-shó eoKv {]hÀ¯-Icpw, \mSIw dntl-gvkð \S-¡p-t¼mÄ X§sf B{I-an-¡p-I-bm-bn-cp-óp-shó Fkv.-Un.-]n.-sF. {]hÀ¯-Icpw ]d-ªp.


News Submitted: Tuesday December 14 2010 08:27 AM
  ഹര്‍ത്താല്‍ പൂര്‍ണ്ണം; ജനം വലഞ്ഞു

  വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിര്‍ത്തിയിട്ട ബൊലേറോ ജീപ്പിന് തീയിട്ടു

  ലക്ഷ്മണരേഖ മാഞ്ഞു

  എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് മനുഷ്യജാലിക ശ്രദ്ധേയമായി

  കീഴൂര്‍-ചെന്പരിക്കയിലെ അക്രമം: 50 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

  കാര്‍ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് പരിക്കേറ്റ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയും മരിച്ചു

  കുവൈത്തില്‍ വാഹനാപകടം: ബാഡൂര്‍ സ്വദേശി ഉള്‍പ്പെടെ രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു; മൂന്നുപേര്‍ക്ക് ഗുരുതരം

  തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡിനും ഇനി ന്യൂജന്‍ മുഖം

  സ്ത്രീകളെ സമൂഹത്തിന്‍റെ മുന്‍നിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം-മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്

   മൂന്ന് വയസുള്ള മകളെ കൊന്ന് അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

  ഉമ്മ ഓടിച്ച കാര്‍ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് കുട്ടി മരിച്ചു

  ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തില്‍ വീണ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചു

  പരവനടുക്കത്ത് ക്ലബ്ബിന് തീവെക്കാന്‍ ശ്രമം

  കഞ്ചിക്കട്ടയിലെ കവര്‍ച്ച: പ്രതി വലയില്‍

  കുന്പളയില്‍ വീടിന്‍റെ ഓടിളക്കി എട്ട് പവന്‍ ആഭരണവും അരലക്ഷം രൂപയും കവര്‍ന്നു
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036