To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 16 April 2014
News updated: Wednesday April 16 2014 04:06 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Wednesday December 08 2010 07:11 PM

\ote-iz-c¯v apÉnw-eoKv t\Xm-hns\ ho«nð Ibdn A{I-an¨p
   Imª-§m-Sv: \ote-iz-c¯v apÉnw-eoKv t\Xm-hns\ ho«nð \nópw hen-¨n-d¡n A{I-an-¨p. apÉnw-eoKv kwØm\ kanXn AwKhpw Xr¡-cn-¸qÀ \ntbm-PI aÞew {Sjddpw \K-c-k-`m-Iu¬kn-e-dp-amb C{_mlnw ]d-¼-¯n-s\(52)-bmWv A{I-an-¨Xv. Cóse cm{Xn 10 aWn-tbmsSbmWv kw`-hw. C{_m-ln-ans\ a³kqÀ Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. amÀ¡-änse s]t{SmÄ ]¼n\v ]nd-Inse IzmÀt«-gvknð Ib-dn-bmWv A{Iaw.
Npa«psXmgn-emfn bqWn-b³ (Fkv.Sn.bp) Pnñm {]kn-U-ïp-Iq-Sn-bmb C{_m-lnw ssX¡S¸pds¯ tbmKw Ignªv ho«nð F¯nb DS-s\-bm-bn-cpóp A{I-aw. cïp-t]À ]pd-¯p-\nópw C{_m-ln-ans\ hnfn-¨n-cp-óp. hnfn-tI«v hmXnð Xpd-ó-bp-Ss\ C{_m-ln-ansâ Igp¯v ]nSn¨v ]pd¯v hen-¨n«v aÀ±n-¡p-I-bm-bn-cp-óp. tIm«-¸p-d¯v sImSn \in-¸n-¨Xv Adn-ªn-cp-óntñsbóv ]d-ªmWv aÀ±n¨Xv. ho«p-Im-cpsS \ne-hnfntI«v ]cn-k-c-¯p-Å-hÀ F¯p-t¼m-tg¡pw A{Ian kwLw c£-s¸-«n-cp-óp. kn.]n.-Fw. {]hÀ¯-I-cmWv A{Iaw Im«n-b-sXóv eoKv t\XrXzw Btcm-]n-¨p.


News Submitted: Wednesday December 08 2010 06:40 PM

News Updated on: Wednesday December 08 2010 07:11 PM
  മക്കള്‍ക്കൊപ്പം ബീച്ചില്‍ കുളിക്കുന്നതിനിടയില്‍ ഭെല്‍ ജീവനക്കാരന്‍ കടലില്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു

  നിര്‍ത്തിയിട്ട ഓട്ടോയ്ക്ക് പിന്നില്‍ ബൈക്കിടിച്ച് സ്റ്റുഡിയോ ഉടമ മരിച്ചു

  വിഷുക്കണിയൊരുക്കുന്നതിനിടയില്‍ വീട്ടമ്മ ഏണിയില്‍ നിന്നു വീണു മരിച്ചു

  സ്വര്‍ണക്കടത്ത്: മൂന്ന് കാസര്‍കോട് സ്വദേശികള്‍ പിടിയില്‍

  ഭാര്യയെ മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ച് ചുട്ടുകൊല്ലാന്‍ ശ്രമം

  നിര്‍ത്തിയിട്ട ബസ് പിറകോട്ടോടി കാറിലും ഓട്ടോയിലും ഇടിച്ചു; നാലുപേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

  ഉദുമ പടിഞ്ഞാറില്‍ അക്രമം; യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകന് ഗുരുതരം

  തായലങ്ങാടിയില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ മാരുതി വാനിന് തീപിടിച്ചു

  59 പവന്‍ സ്വര്‍ണവുമായി രണ്ട് കാസര്‍കോട് സ്വദേശികള്‍ പിടിയില്‍

  വീട്ടമ്മയെ അഞ്ചംഗ സംഘം ചവിട്ടി പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചു

  വീടിന്‍റെ ജനല്‍ ഗ്ലാസ് തകര്‍ത്തു; യുവാവിനെ മര്‍ദ്ദിച്ചു

  മാവുങ്കാലിലെ ഫര്‍ണ്ണിച്ചര്‍ കടക്ക് സമീപം കൂട്ടിയിട്ട മരഉരുപ്പടികള്‍ക്ക് തീയിട്ടു

  അമിത വിശ്വാസത്തില്‍ എല്‍.ഡി.എഫ്; അടിയൊഴുക്കില്‍ പ്രതീക്ഷയര്‍പ്പിച്ച് യു.ഡി.എഫ്

  യുവതി തീകൊളുത്തി മരിച്ചത് ഭര്‍ത്താവുമായുണ്ടായ വഴക്കിനെ തുടര്‍ന്നെന്ന് സംശയം

  കുരുത്തോലയേന്തി ഓശാനപെരുന്നാള്‍ ആഘോഷിച്ചു
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741