To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 29 November 2014
News updated: Friday November 28 2014 02:56 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Wednesday December 08 2010 07:11 PM

\ote-iz-c¯v apÉnw-eoKv t\Xm-hns\ ho«nð Ibdn A{I-an¨p
   Imª-§m-Sv: \ote-iz-c¯v apÉnw-eoKv t\Xm-hns\ ho«nð \nópw hen-¨n-d¡n A{I-an-¨p. apÉnw-eoKv kwØm\ kanXn AwKhpw Xr¡-cn-¸qÀ \ntbm-PI aÞew {Sjddpw \K-c-k-`m-Iu¬kn-e-dp-amb C{_mlnw ]d-¼-¯n-s\(52)-bmWv A{I-an-¨Xv. Cóse cm{Xn 10 aWn-tbmsSbmWv kw`-hw. C{_m-ln-ans\ a³kqÀ Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. amÀ¡-änse s]t{SmÄ ]¼n\v ]nd-Inse IzmÀt«-gvknð Ib-dn-bmWv A{Iaw.
Npa«psXmgn-emfn bqWn-b³ (Fkv.Sn.bp) Pnñm {]kn-U-ïp-Iq-Sn-bmb C{_m-lnw ssX¡S¸pds¯ tbmKw Ignªv ho«nð F¯nb DS-s\-bm-bn-cpóp A{I-aw. cïp-t]À ]pd-¯p-\nópw C{_m-ln-ans\ hnfn-¨n-cp-óp. hnfn-tI«v hmXnð Xpd-ó-bp-Ss\ C{_m-ln-ansâ Igp¯v ]nSn¨v ]pd¯v hen-¨n«v aÀ±n-¡p-I-bm-bn-cp-óp. tIm«-¸p-d¯v sImSn \in-¸n-¨Xv Adn-ªn-cp-óntñsbóv ]d-ªmWv aÀ±n¨Xv. ho«p-Im-cpsS \ne-hnfntI«v ]cn-k-c-¯p-Å-hÀ F¯p-t¼m-tg¡pw A{Ian kwLw c£-s¸-«n-cp-óp. kn.]n.-Fw. {]hÀ¯-I-cmWv A{Iaw Im«n-b-sXóv eoKv t\XrXzw Btcm-]n-¨p.


News Submitted: Wednesday December 08 2010 06:40 PM

News Updated on: Wednesday December 08 2010 07:11 PM
  മൈസൂര്‍ കനാലില്‍ ഒഴുക്കില്‍പെട്ട അസീസ് കടവത്തിന്‍റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

  വിനയചന്ദ്രന്‍റെ അപകട മരണം നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി

  അഞ്ച് പെണ്‍കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു; ബന്തിയോട്ടെ ഗള്‍ഫുകാരന്‍ വലയില്‍

  നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ ഉദുമ സ്വദേശി ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ മരിച്ചു

  കഞ്ചാവ് വില്‍പ്പന എതിര്‍ത്ത യുവാക്കളെ സംഘം ചേര്‍ന്ന് അക്രമിച്ചു; നാട്ടുകാര്‍ പിടിച്ച പ്രതി പൊലീസ് ജീപ്പില്‍ നിന്ന് ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു

  മൈസൂരില്‍ ഒഴുക്കില്‍പെട്ട അസീസിന് വേണ്ടി തിരച്ചില്‍ തുടരുന്നു; കണ്ണീരും പ്രാര്‍ത്ഥനയുമായി നാടൊന്നടങ്കം

  ആരിക്കാടിയില്‍ വന്‍ കഞ്ചാവ് വേട്ട

  അജ്മാനില്‍ മരിച്ച അശോകന്‍റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കും

  മലയാളിയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ ചുമതല നിര്‍വഹിക്കുന്നത് ഗള്‍ഫ് മലയാളികള്‍ -കല്‍പറ്റ നാരായണന്‍

  അംഗന്‍വാടി അധ്യാപിക കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

  പെര്‍ളയിലെ ഭര്‍തൃമതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസില്‍ രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  മംഗലാപുരത്ത് മീന്‍ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് സ്വകാര്യബസ് മറിഞ്ഞു; രണ്ടുമരണം, 15പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

  പേവിഷബാധയേറ്റ് ഗൃഹനാഥന്‍ മരിച്ച സംഭവം നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി

  ജ്യേഷ്ഠന്‍റെ വിവാഹത്തിന് നാട്ടില്‍ വരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിനിടെ അതൃകുഴി സ്വദേശി ദുബായില്‍ മരിച്ചു

  ചെരിപ്പിനുള്ളില്‍ ഒളിപ്പിച്ച് സ്വര്‍ണം കടത്താന്‍ ശ്രമം; കീഴൂര്‍ സ്വദേശി പിടിയില്‍
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036


Warning: INSERT command denied to user 'dbo278832099'@'74.208.16.217' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>INSERT command denied to user &amp;#039;dbo278832099&amp;#039;@&amp;#039;74.208.16.217&amp;#039; for table &amp;#039;sessions&amp;#039;\nquery: INSERT INTO sessions (sid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (&amp;#039;974e73353b67262ca5307dd01f0777a0&amp;#039;, 0, 0, &amp;#039;184.73.104.82&amp;#039;, &amp;#039;email|s:0:\\&amp;quot;\\&amp;quot;;&amp;#039;, 1417223107)</em> in <em>/homepages/27/d258129996/htdocs/includes/database.mysql.inc</em> on line <em>172</em>.', 2, '', 'http://utharadesamonline.com/news_details&news_type=1&id=22276', '', '184.73.104.82', 1417223107) in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/database.mysql.inc on line 172