To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 27 November 2014
News updated: Wednesday November 26 2014 02:36 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

Sunday June 27 2010 04:07 PM

Ip¦p-a¸q IÅ-¡-S¯v: At\z-jWw DuÀPnXw; {]Xn-I-fnð HcmÄ hoSp-]q«n Øew hn«p
   



ImkÀtImSv: Ip¦p-a¸q IÅ-¡-S-¯p-ambn _Ô-s¸«v bphm-hns\ aÀ±n¨ tIknse {]Xn-I-fnð HcmÄ IpSpw-_-k-taXw Øew-hn-«p. {]Xnsb IÌ-Un-bn-se-Sp-¡m³ \nc-h[n XhW s]meokv ho«n-te¡v t]msb-¦nepw Øe-¯nñm¯n-\mð aS-§p-I-bm-bn-cp-óp. aqóp-Zn-h-k-ambn hoSv AS-¨p-]q-«n-bn-cn-¡p-I-bm-sWóv Fkv.-sF. _m_p s]cn-§-b¯v ]d-ªp.
kw`-h-¯nð Aôp-t]Às¡-Xn-sc-bmWv \cl-Xym-{i-a-¯n-\v Su¬ s]meokv tIsk-Sp-¯-Xv.
aqóp-t]À KÄ^nte¡v IS-ó-Xmbpw asäm-cmÄ kwØm\w hn«-Xmbpw s]meokv Adn-bn-¨p.
IqUvep Nqcn ssXh-f¸v luknse tj¡v Al-½-Znsâ aI³ KÄ^n-epÅ km¡n-dn-s\bpw (30), ktlmZ-c³ k¯m-dn-s\bpw 2009 s^{_p-hcn 2\v D¨¡v Nqcn sslt{Zmkv Ppam-a-kvPnZn\v kao-]-¯p-sh¨v Imdnð X«n-s¡m-ïp-t]m-bn AW-¦q-cnse ho«nð F¯n-¨v aÀ±n¨v tNmc-Xp-¸n-¨-Xv.
aÀ±-\-cwKw samss_ð t^mWnð ]IÀ¯p-Ibpw C³Às\äv hgn {]N-cn-¸n-¡p-Ibpw sNbvXncp-óp.


News Submitted: Sunday June 27 2010 03:03 PM

News Updated on: Sunday June 27 2010 04:07 PM




Comments
kungumapoo ayakkanum adine thatti-edukkan vevvere groupukal evide undennullad parasya rahasyaman
- gopalan ,dubai




  പെര്‍ളയിലെ ഭര്‍തൃമതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസില്‍ രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

  മംഗലാപുരത്ത് മീന്‍ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് സ്വകാര്യബസ് മറിഞ്ഞു; രണ്ടുമരണം, 15പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

  പേവിഷബാധയേറ്റ് ഗൃഹനാഥന്‍ മരിച്ച സംഭവം നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി

  ജ്യേഷ്ഠന്‍റെ വിവാഹത്തിന് നാട്ടില്‍ വരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിനിടെ അതൃകുഴി സ്വദേശി ദുബായില്‍ മരിച്ചു

  ചെരിപ്പിനുള്ളില്‍ ഒളിപ്പിച്ച് സ്വര്‍ണം കടത്താന്‍ ശ്രമം; കീഴൂര്‍ സ്വദേശി പിടിയില്‍

  പൈവളിഗെയില്‍ സി.പി.എമ്മും ബി.ജെ.പിയും ഭായി-ഭായി; സംഘട്ടനകേസ് ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് പറഞ്ഞുതീര്‍ത്തു

  ബാര്‍കോഴ വിവാദം: മാണിയെ പുറത്താക്കി സമഗ്രാന്വേഷണം നടത്താന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാവണം -കോടിയേരി

  സംശയ സാഹചര്യത്തില്‍ കാറില്‍ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന പെര്‍ളയിലെ ഭര്‍തൃമതിയും രണ്ട് യുവാക്കളും വിട്ളയില്‍ പിടിയില്‍

  ബെല്‍ത്തങ്ങാടിയിലെ സ്ഥലം കാട്ടി കോട്ടയം സ്വദേശിയില്‍ നിന്നും 50ലക്ഷം രൂപ തട്ടി; ബദിയടുക്കയിലെ രണ്ടുപേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

  രണ്ടുകിലോ സ്വര്‍ണവുമായി കാസര്‍കോട് സ്വദേശി കരിപ്പൂരില്‍ പിടിയില്‍

  കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ബസും പിക്കപ്പ് വാനും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബീഹാര്‍ സ്വദേശി മരിച്ചു

  സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗ്: പണം തട്ടിയ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി മുംബൈയില്‍ പിടിയില്‍

  പാലുമായി മടങ്ങുകയായിരുന്ന അമ്മയില്‍ നിന്നും മനോരോഗി കുഞ്ഞിനെ തട്ടിയെടുത്തോടി; നാട്ടുകാര്‍ പിന്തുടര്‍ന്ന് പിടിച്ചു

  ബായാറില്‍ സി.പി.എം-ബി.ജെ.പി സംഘട്ടനം; അഞ്ചുപേര്‍ക്ക് പരിക്ക്, ബൈക്ക് തകര്‍ത്തു

  വൈകല്യമുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രത്യേക നയം രൂപീകരിക്കും-മന്ത്രി മുനീര്‍




Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036